Az Alkotmánybíróság 2014. július 21-i teljes ülése

– a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 34. § (1) bekezdése alkalmazhatóságával összefüggő bírói kezdeményezés vizsgálata (III/858/2013.)

– az egyes helyi önkormányzatokkal kapcsolatos törvényeknek a választásokkal összefüggő módosításáról szóló 2014. évi XXIII. törvény és más jogszabályok ellen előterjesztett utólagos normakontroll indítvány vizsgálata (II/1187/2014.)