Az Alkotmánybíróság 2014. július 15-i teljes ülése

– a Debreceni Törvényszék 2.Mf.21.259/2013/4. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (rendkívüli felmondás jogellenessége) (IV/675/2014.)