Az Alkotmánybíróság 2014. február 4-i teljes ülése

– az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről szóló 2003. évi CXXX. törvény 15. § (3) bekezdése alaptörvény-ellenességének vizsgálatára irányuló bírói kezdeményezés vizsgálata (III/1177/2012.)

– a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:44. §-ának „méltányolható közérdekből” szövegrésze alaptörvény-ellenességének megállapítása iránt előterjesztett utólagos normakontroll indítvány vizsgálata (II/1193/2013.)

– a Kúria Kvk.I.37.073/2014/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (NVB határozata elleni bírósági felülvizsgálat) befogadhatóságának vizsgálata (IV/224/2014.)