Az Alkotmánybíróság 2014. december 1-i teljes ülése

 

– a Fővárosi Ítélőtábla 2.Pf.21.394/2012/4. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (minősített adattá nyilvánítás per folyamán) (IV/26/2013.)

 – a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvény elleni bírói kezdeményezések vizsgálata (devizakölcsön-perek) (III/1692/2014.)