Az Alkotmánybíróság 2014. április 1-i teljes ülése

– a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:22. § (1) és (2) bekezdése alaptörvény-ellenességének és nemzetközi szerződésbe ütközésének megállapítására és megsemmisítésére irányuló utólagos normakontroll indítvány vizsgálata (II/1096/2013.)

– az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 96. § (4) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére vonatkozó bírói kezdeményezés vizsgálata (III/140/2014.)

– a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 65. § (5) bekezdése megsemmisítése iránt előterjesztett utólagos normakontroll indítvány vizsgálata (II/3716/2012.)

– a 2/2013. Büntető jogegységi határozat alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló bírói kezdeményezés vizsgálata (III/1534/2013.)

– a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. XXXIII. törvény 37/B. § (3) bekezdés b) pontja alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló bírói kezdeményezés vizsgálata (III/1921/2013.)