Az Alkotmánybíróság 2013. január 29-i teljes ülése

 

– a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 17. § (3) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló utólagos normnakontroll indítvány vizsgálata (II/3736/2012.)

– a szövetkezetekről szóló 1992. évi I. törvény hatálybalépéséről és az átmeneti szabályokról szóló 1992. évi II. törvény (a továbbiakban: Ámt.) 25/A. § (1) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítása és a támadott jogszabályi rendelkezés megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezés vizsgálata (III/3262/2012.)

– a Fővárosi Törvényszék 29.Kpk.45.266/2012/2. és 27.Kpk.45.646/2012/3. számú végzésének megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panaszok vizsgálata (IV/2878/2012.)

– a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 269/B. § „ötágú vöröscsillag” fordulata alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (IV/2478/2012.)

– Magyarország Alaptörvényének átmeneti rendelkezései (2011. december 31.) 11. cikkének (1) és (2) bekezdései, valamint 16. cikke alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/2909/2012.)