Az Alkotmánybíróság 2012. szeptember 4-i teljes ülése

 

Érdemi tárgyalásra előterjesztett ügyek

– A telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet vizsgálata (III/782/2012.)

 

Alkotmányjogi panasz befogadása

– Magyarország Alaptörvényének átmeneti rendelkezései 11. cikk (3) bekezdése és a 31. cikk (2) bekezdésének utolsó mondata, a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 62. , 63. és 64. §-a, valamint a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 20/A. §-a vizsgálata (IV/2809/2012.)

– A Kúria Pfv. IV.21.485/2011/4. számú ítélete, valamint a a Fővárosi Ítélőtábla 2. Pf.21.800/2010/5. és a Fővárosi Bíróság 26.P.25.054/2007/17. számú, a Kúria ítéletével hatályában fenntartott, kártérítésre kötelező rendelkezései vizsgálata (IV/2854/2012.)

– A Kúria Kfv.I.35.246/2011/7. számú ítélete vizsgálata (IV/2971/2012.)

– Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 15/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelete 60. §-a vizsgálata (IV/2949/2012.)

– A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 172. § (3) bekezdése és 173. § (3) bekezdése vizsgálata (IV/2700/2012.)

– A Legfelsőbb Bíróság Pfv.IV.22.075/2010/6. számú részítélete, illetve a Székesfehérvári Törvényszék perújítás tárgyában hozott 2.Pkf.22.267/2011/2. számú másodfokú végzése vizsgálata (IV/1431/2012.)

– Balatonföldvár Város Önkormányzatának a helyi adókról szóló 26/2006. (XII. 20.), a 8/2007. (VI. 29.), a 7/2009. (IV. 27.), a 17/2009. (XII. 15.) számú önkormányzati rendeleteinek 26. §-a, valamint a 18/2010. (XII. 16.) számú rendelete 25. §-a vizsgálata (IV/2486/2012.)

– Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat tulajdonában levő közterületek használatáról és rendjéről szóló 40/2002. (XII. 20.) sz. rendelete 2. sz. melléklet III/4. pontja vizsgálata (IV/2647/2012.)

– Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének Helyi Építési Szabályzatról szóló 7/2006. (III. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdése vizsgálata (IV/2672/2012.)

– Az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény 54. § (1) bekezdés a) pontja vizsgálata (IV/2570/2012.)

– A Legfelsőbb Bíróság Kfv.VI.37.571/2011/2. számú végzése és a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 270. § (2)-(3) bek., valamint 273. §-a ellen benyújtott alkotmányjogi panasz vizsgálata (IV/1554/2012.)

– A Legfelsőbb Bíróság Pfv.VII.22.198/2011/2. számú végzése és a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 271. § (2) bekezdése vizsgálata (IV/2605/2012.)

– A Kúria Kfv.III.39.118/2011/5. számú végzése vizsgálata (IV/2985/2012.)

– A Csongrád Megyei Bíróság 6.G.40.059/2010/17. számú ítélete vizsgálata (IV/2916/2012.)

 

OVB-s határozatok tárgyában előterjesztett tervezet

– Az Országos Választási Bizottság 61/2012. (IV.27.) OVB határozata vizsgálata (VI/2918/2012.)