Az Alkotmánybíróság 2012. szeptember 17-i teljes ülése

 

Alkotmányjogi panaszok befogadása

– az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény 54. § (1) bekezdés a) pontja ellen előterjesztett alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/2570/2012.)

– a Legfelsőbb Bíróság Kfv.VI.37.571/2011/2. számú végzésével összefüggésben a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 270. § (2)-(3) bekezdése, valamint 273. §-a ellen előterjesztett alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/1554/2012.)

– a Legfelsőbb Bíróság Pfv.VII.22.198/2011/2. számú végzésével összefüggésben a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 271. § (2) bekezdése, valamint a Legfelsőbb Bíróság említett végzése ellen előterjesztett alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/2605/2012.)

– a Kúria, mint felülvizsgálati bíróság Kfv.III.39.118/2011/5. számú végzése ellen előterjesztett alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/2985/2012.)

– a Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 15/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelete 60. §-a ellen előterjesztett alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/2949/2012.)

 

Érdemi tárgyalásra előterjesztett ügy

– a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 186. §-a alkotmányellenességének vizsgálata (II/1477/2012.)

 

OVB-határozat elleni kifogás

– az Országos Választási Bizottság 52/2012. (IV. 5.) OVB határozata ellen emelt kifogás vizsgálata (VI/2800/2012.)