Az Alkotmánybíróság 2012. október 8-i teljes ülése

 

– Az alkotmányjogi panasszal kapcsolatos korábbi és jelenlegi gyakorlat áttekintése, különös tekintettel az AB és a Kúria eljárásának párhuzamosságára, valamint egymásutániságára (XVII/3402/2012.)

– Az Alkotmánybíróság 42/2008. (IV. 17.) AB határozatával megsemmisített, a helyi önkormányzatok által 2004. évben jogtalanul igénybe vett közműfejlesztési támogatás visszafizetésének ütemezéséről szóló 50/2006. (III. 14.) Korm. rendeletnek a Nógrád Megyei Bíróság előtt 10.K.21.198/2008. szám alatt folyamatban lévő egyedi ügyben történő alkalmazásának kizárására irányuló bírói kezdeményezés vizsgálata (III/590/2012.)

– Az agrárkamarai rendszer új szervezeti és működési feltételei kialakításának elősegítésével összefüggő egyes kérdéseiről szóló 2010. évi CXLIV. törvény egésze, illetve 2. § (1) és (3) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/2396/2012.)

–  A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 62. , 63. és 64. §-a és a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 20/A. §-a, valamint a 22/2012. (II. 16.) OBHE határozata alaptörvény-ellenességének és nemzetközi szerződésbe ütközésének megállapítására irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/2777/2012.)

– A kormánytisztviselők jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény 8. § (1) bekezdés b) pontja alaptörvény-ellenességének megállapítása, a bírói ítélet megsemmisítése, valamint a támadott jogszabályi rendelkezés perben történő alkalmazási tilalmának kimondása iránt előterjesztett alkotmányjogi panasz befogadhatóságáról készült feljegyzés és végzéstervezet (IV/3016/2012.)

– A Fővárosi Bíróság 51.Mf.636.420/2011/4. számú ítéletével összefüggésben a kormánytisztviselők jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény 8. § (1) bekezdés b) pontja alaptörvény-ellenességének megállapítása, az ítélet megsemmisítése, valamint a támadott jogszabályi rendelkezés perben történő alkalmazási tilalmának kimondása iránt előterjesztett alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/2584/2012.)

– A Nógrád Megyei Bíróság 2.Mf.20.774/2011/4. számú ítéletével összefüggésben a kormánytisztviselők jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény 8. § (1) bekezdés b) pontjának alaptörvény-ellenességének megállapítása, valamint a perben történő alkalmazási tilalmának kimondása iránt előterjesztett alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/2488/2012.)

– A Nógrád Megyei Bíróság 15.Mf.20.793/2011/3. számú ítéletével összefüggésben a kormánytisztviselők jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény 8. § (1) bekezdés b) pontja alaptörvény-ellenességének megállapítása, valamint a perben történő alkalmazási tilalmának kimondása iránt előterjesztett alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/1417/2012.)