Az Alkotmánybíróság 2012. október 29-i teljes ülése

– Az Alkotmánybíróság 42/2008. (IV. 17.) AB határozatával megsemmisített, a helyi önkormányzatok által 2004. évben jogtalanul igénybe vett közműfejlesztési támogatás visszafizetésének ütemezéséről szóló 50/2006. (III. 14.) Korm. rendeletnek a Nógrád Megyei Bíróság előtt 10.K.21.198/2008. szám alatt folyamatban lévő egyedi ügyben történő alkalmazásának kizárására irányuló bírói kezdeményezés vizsgálata (III/590/2012.)

– A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 2. § (1), (2) bekezdéseinek, a 6. § c)-d) pontjainak, a 267. § (1) bekezdés j) pontjának, a 332. § (1) bekezdés d) pontjának, a 373. § (1) bekezdés I. c) pontjának, a 339. § (1) bekezdésének, a 416. § (1) bekezdés c) pontjának alaptörvény-ellenessége megállapítására és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezés vizsgálata (III/1179/2012.)

– A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 7. § (4) bekezdés alaptörvény-ellenességének vizsgálata (II/3283/2012.)

– A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (2) bekezdése, 45. § (4) bekezdése és 95. § (1)-(9) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítvány vizsgálata (II/3251/2012.)

– A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 251. § (1) bekezdése és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 35. § (2) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére, továbbá a Legfelsőbb Bíróság Kfv.I.35.471/2007/9. és 12. számú végzéseinek megsemmisítésére és alkotmányos követelmény kimondására irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (IV/47/2012.)

– Az agrárkamarai rendszer új szervezeti és működési feltételei kialakításának elősegítésével összefüggő egyes kérdéseiről szóló 2010. évi CXLIV. törvény alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (IV/2396/2012.)