Az Alkotmánybíróság 2012. október 15-i teljes ülése

 

– Az Alkotmánybíróság 42/2008. (IV. 17.) AB határozatával megsemmisített, a helyi önkormányzatok által 2004. évben jogtalanul igénybe vett közműfejlesztési támogatás visszafizetésének ütemezéséről szóló 50/2006. (III. 14.) Korm. rendeletnek a Nógrád Megyei Bíróság előtt 10.K.21.198/2008. szám alatt folyamatban lévő egyedi ügyben történő alkalmazásának kizárására irányuló bírói kezdeményezés vizsgálata (III/590/2012.)

– Az alkotmányjogi panasszal kapcsolatos korábbi és jelenlegi gyakorlat áttekintése, különös tekintettel az AB és a Kúria eljárásának párhuzamosságára, valamint egymásutániságára (XVII/3402/2012.)

– A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 269/C. §-a alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítvány vizsgálata (III/81/2012.)

– Az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény 2. § (3) bekezdése, valamint az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény 24. § (2) bekezdése alapján a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény 3. § (3) bekezdés c) pontjának vizsgálatára és megsemmisítésére irányuló indítvány vizsgálata  (II/2602/2012.)

– Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szolnok város helyi parkolási rendjéről szóló 17/2001. (V. 24.) számú önkormányzati rendelete 2011. január 1-ig hatályos 5. §-a alaptörvény-ellenességének megállapítására és a Szolnoki Városi Bíróság előtt – az 5.P.20.740/2011. szám alatt – folyamatban lévő ügyben alkalmazásának kizárására irányuló bírói kezdeményezés vizsgálata (III/1065/2012.)