Az Alkotmánybíróság 2012. november 26-i teljes ülése

 

– A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 186. §-a alaptörvény-ellenessége megállapításáról szóló határozat kiegészítése (II/1477/2012.)

– Az alapvető jogok biztosának a családok védelméről szóló 2011. évi CCXI. törvény 7. és 8. §-a megsemmisítésére irányuló indítványának vizsgálata (II/3012/2012.)

– A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 7. § (4) bekezdés alaptörvény-ellenessége megállapítására irányuló indítvány vizsgálata (II/3283/2012.)