Az Alkotmánybíróság 2012. november 12-i teljes ülése

 

– A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 186. §-a alaptörvény-ellenességének utólagos vizsgálatára irányuló indítvány vizsgálata (II/1477/2012.)

Magyarország Alaptörvényének átmeneti rendelkezései felülvizsgálata érdekében benyújtott utólagos normakontroll indítvány vizsgálata (II/2559/2012.)