Az Alkotmánybíróság 2012. március 13-i teljes ülése

Napirend:

– Az Országos Választási Bizottság 175/2011. (X.12.) OVB határozata ellen emelt kifogás vizsgálata (VI/973/2012. Korábbi ügyszám: 1578/H/2011.)

– Szigliget és Hegymagas községek Körjegyzősége és a Tapolcai Rendőrkapitányság közötti hatásköri összeütközés megszüntetésére és az eljáró szerv kijelölésére vonatkozó indítvány vizsgálata (IX/1209/2012. Korábbi ügyszám: 1235/F/2009.)

– Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény egyes részeit érintő egyedi normakontroll iránti bírói kezdeményezés tárgyában készült problematika (III/66/2012.)

– Az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvénnyel kapcsolatban benyújtott, utólagos normakontroll iránti indítvány tárgyában készült problematika (II/1475/2012.)

– A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 185. § (1) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatósága tárgyában készült feljegyzés (IV/2309/2012.)

 

Összefoglaló:

Az Alkotmánybíróság március 13-i teljes ülésén megtárgyalta a napirendjén szereplő előterjesztéseket. A testület az alábbi döntést hozta:

– az Országos Választási Bizottság 175/2011. (X.12.) OVB határozata ellen emelt kifogás vizsgálata tárgyában készült határozat (VI/973/2012. AB határozat, korábbi ügyszám: 1578/H/2011.)