Az Alkotmánybíróság 2012. június 5-i teljes ülése

– A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 34. § (1) bekezdése és 28. § (1) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (IV/2325/2012.)

 – A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 40. §-a alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (IV/2588/2012.)

 – A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága Mfv.I.10.009/2009/3. számú ítélete ellen benyújtott, az Abtv. 26. § (1) bekezdésére alapított alkotmányjogi panasz vizsgálata (IV/2395/2012.)

 – A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (IV/2316/2012.)

 – A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (IV/2417/2012.)

 – A korhatár előtti nyugdíjak megszűnéséről, a korhatár előtti öregségi ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény egyes rendelkezései alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (IV/2350/2012.)

 – Pápa Város Önkormányzata Képviselő-testületének a környezet védelméről szóló 41/2005. (XII. 16.) önkormányzati rendelete egyes rendelkezéseivel összefüggésben benyújtott alkotmányjogi panasz vizsgálata (IV/2575/2012.)

 – A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 24/B. §-a, a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény 96. § (8)-(9) bekezdései, valamint a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény 32/A. §-a, 32/B. §-a és 170. § (14) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (IV/2716/2012.)

 – A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény 3. § (1) bekezdése 2. mondata alaptörvény-ellenességének megállapítása, illetve a Fővárosi Bíróság 2.Pf.640.890/2010/2. sz. végzése és a Fővárosi Bíróság 52.Pf.640.891/2010/2. sz. ítélete ellen irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (IV/247/2012.)

 – A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCX törvény 234. § (3)-(4) bekezdései és a 236. § (4) bekezdése, a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 44/A. § (1)-(2) bekezdése és a 46. § (5) bekezdése, valamint a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2001. évi XXXVI. törvény 103. § (2)-(3) és (16) bekezdései alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (IV/2321/2012.)

Összefoglaló

 Az Alkotmánybíróság 2012. június 5-i teljes ülésén megtárgyalta a napirendjén szereplő előterjesztéseket. A testület az alábbi döntéseket hozta.

– A Büntető törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 269/C. §-áról (IV/2708/2012.)

Az Alkotmánybíróság visszautasította a Büntető törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 269/C. §-a alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panaszt, mert az indítványozó egyedi érintettsége nem állapítható meg.

– A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 39. § (2) bekezdése „az azonos vállalkozási adószámú” szövegrészéről (IV/2675/2012.)

Az Alkotmánybíróság visszautasította a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 39. § (2) bekezdése „az azonos vállalkozási adószámú” szövegrésze alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panaszt, mert az indítvány nem tartalmaz olyan új alapvető alkotmányjogi jelentőségű kérdést, amely az érdemi alkotmányossági vizsgálatot szükségessé tenné.

– A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 83/A. § (1) és (2) bekezdéseiről (IV/2687/2012.)

Az Alkotmánybíróság visszautasította a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 83/A. § (1) és (2) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panaszt, mert az indítvány nem tartalmaz olyan új alapvető alkotmányjogi jelentőségű kérdést, amely az érdemi alkotmányossági vizsgálatot szükségessé tenné.

– A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 73. § (1) bekezdéséről, a 74. § (1) (3) és (5) bekezdéseiről, valamint a 83/A. § (1)-(4) bekezdéseiről (IV/2697/2012.)

Az Alkotmánybíróság visszautasította a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 73. § (1) bekezdése, a 74. § (1), (3) és (5) bekezdései, valamint a 83/A. § (1)-(4) bekezdései alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panaszt, mert az indítvány nem tartalmaz olyan új alapvető alkotmányjogi jelentőségű kérdést, amely az érdemi alkotmányossági vizsgálatot szükségessé tenné.

– A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 34. § (1) bekezdéséről és 28. § (1) bekezdéséről (IV/2325/2012.)

Az Alkotmánybíróság visszautasította a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 34. § (1) bekezdése és 28. § (1) bekezdése tekintetében előterjesztett alkotmányjogi panaszt, mert az indítványozó nem terjesztett elő kifejezett kérelmet a kifogásolt rendelkezések megsemmisítésére vagy alkalmazási tilalma megállapítására, hanem konkrét döntés meghozatalát – nyugdíjalap újbóli megállapítását – kérte az Alkotmánybíróságtól.

– A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 40. §-áról (IV/2588/2012.)

Az Alkotmánybíróság visszautasította a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 40. §-a alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló alkotmányjogi panaszt, mert az indítványozó nem indokolta a támadott szabály és az Alaptörvény rendelkezései közötti ellentétet, másfelől nem tartalmazott a rendelkezés megsemmisítésére irányuló kérelmet.

– A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény 3. § (1) bekezdése 2. mondatáról, illetve a Fővárosi Bíróság 2.Pf.640.890/2010/2. sz. végzéséről és a Fővárosi Bíróság 52.Pf.640.891/2010/2. sz. ítéletéről (IV/247/2012.)

Az Alkotmánybíróság visszautasította a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény 3. § (1) bekezdésének „A perbeli cselekvőképesség a közös képviselőt (az intézőbizottság elnökét) illeti meg.” mondata, valamint a Fővárosi Bíróság 52.Pf.640.890/2010/2. számú végzése és a Fővárosi Bíróság 52.Pf.640.891/2010/3. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadását, mert az nem a törvény által előírt 60 napos határidőn belül érkezett.