Az Alkotmánybíróság 2012. június 4-i teljes ülése

– A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 171. § (5f) bekezdése alaptörvény-ellenességének vizsgálatára irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (IV/2272/2012.)

– A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 21. § (6) bekezdése, valamint a 35. § (1) bekezdésének harmadik mondata alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (IV/2715/2012.)

– Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet és az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletek jegyzékéről közzétett miniszteri közlemény alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (IV/2657/2012.)

– A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 18/B. § ba) pontja alaptörvény-ellenességének megállapításárára irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (IV/2320/2012.)

– A sztrájkról szóló 1989. évi VII. törvény egyes rendelkezései alkotmányellenességének megállapítására és megsemmisítésére, valamint a mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenesség megszüntetésére irányuló indítvány vizsgálata (II/355/2012.)

– A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 269/C. §-a alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítvány vizsgálata (III/81/2012.)

– A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 269/C. §-a alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (IV/2708/2012.)

– A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 216. § (1) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (IV/2416/2012.)

– A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 39. § (2) bekezdése „az azonos vállalkozási adószámú” szövegrésze alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (IV/2675/2012.)

– A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 83/A. § (1) és (2) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (IV/2687/2012.)

– A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 73. § (1) bekezdése, a 74. § (1) (3) és (5) bekezdései, valamint a 83/A. § (1)-(4) bekezdései alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (IV/2697/2012.)

Összefoglaló

– A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 171. § (5f) bekezdéséről (IV/2272/2012.)

Az Alkotmánybíróság elutasította a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 171. § (5f) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panaszokat. A határozat indokolása szerint a jogalkotó alkotmányosan dönthetett úgy, hogy a korábbi támogatási rendszerről egy alapjaiban más szisztémára tér át. A jogalkotó a támogatás mértékét az előző rendszerhez képest más szempontok alapján határozta meg, amire alkotmányos lehetősége volt. A hangsúly nem a kedvezmények megszüntetésére, hanem a rendszer átalakítására, a támogatások kifizetésére helyeződött. Az Alkotmánybíróság hangsúlyozta: a törvényhozó szabadságában áll, hogy – kivételesen, a szükséges mértékben – gazdasági-gazdaságossági, energiahatékonysági, szociális, illetve szociálpolitikai szempontokat is figyelembe vegyen a döntése meghozatalakor. A határozathoz Bragyova András, Kiss László és Pokol Béla alkotmánybírók párhuzamos indokolást csatoltak.

– A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 21. § (6) bekezdéséről, valamint a 35. § (1) bekezdésének harmadik mondatáról (IV/2715/2012.)

Az Alkotmánybíróság visszautasította a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 21. § (6) bekezdése, valamint a 35. § (1) bekezdésének harmadik mondata alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadását, mert a kérdés a polgári jogon belül elhelyezkedő szellemi alkotások egyik részletszabályával kapcsolatos, azonban alkotmányjogi szempontból nem tekinthető alapvető jelentőségűnek.

– Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendeletről és az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletek jegyzékéről közzétett miniszteri közleményről (IV/2657/2012.)

 Az Alkotmánybíróság visszautasította az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. r. és az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletek jegyzékéről szóló – a Magyar Közlöny 2005. június 16-i 80/II. kötetében közzétett – környezetvédelmi és vízügyi miniszteri közlemény alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panaszt, mert az olyan kérdéseket vet fel, amelyekben az Alkotmánybíróság már döntést hozott.

– A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 18/B. § ba) pontjáról (IV/2320/2012.)

Az Alkotmánybíróság visszautasította a Legfelsőbb Bíróság mint másodfokú bíróság Mfv. II. 10.616/2011/4. számú ítéletével összefüggésben benyújtott, a közúti közlekedésről szóló 1998. évi I. törvény 18/B. § ba) pontja alkotmány- és alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadását, mert az alkotmányjogi panasz alapjául szolgáló ítéletben az indítványozó peres félként nem szerepel.