Az Alkotmánybíróság 2012. június 26-i teljes ülése

– A sztrájkról szóló 1989. évi VII. törvény egyes rendelkezései alkotmányellenességének megállapítására és megsemmisítésére, valamint a mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenesség megszüntetésére irányuló indítvány vizsgálata (II/355/2012.)

 – A felsőoktatásba felvehető, államilag támogatott hallgatói létszámkeretről szóló 1007/2012. (I. 20.) Korm. határozat alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (IV/2774/2012.)

 – A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény 2. § (2) bekezdése és 4. § (1) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (IV/2332/2012.)

 – A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény 4. § (2) bekezdés zsk) pontja és 3. számú melléklete alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (IV/2710/2012.)

 – A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. számú törvény (Ehtv.) egyes rendelkezéseinek vizsgálatára irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (IV/2572/2012.)

 – A Heves Megyei Bíróság 1.Pf.25.787/2011/2. számú végzése ellen az Abtv. 27. §-a alapján benyújtott alkotmányjogi panasz vizsgálata (IV/2037/2012.)

 – A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 62. és 63. §-a, a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 20/A. §-a, valamint az eljáró bíróság kijelöléséről az ügyek ésszerű időn belül való elbírálásának biztosítása érdekében kiadott 3/2012. (II. 20.) OBH elnöki ajánlás alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (IV/2485/2012.)