Az Alkotmánybíróság 2012. június 25-i teljes ülése

– A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. CLXII. törvény 90. § ha) pontja alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló alkotmányjogi panaszok vizsgálata (IV/2096/2012.)

 – Az alapvető jogok biztosának a családok védelméről szóló 2011. évi CCXI. törvény 7. és 8. §-a felfüggesztésére irányuló kérelem vizsgálata (II/3012/2012)

 – A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 48. § (2) bekezdése és a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 339/B. §-a alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (IV/791/2012.)

 – Tiszaújváros Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi állattartás szabályairól szóló 43/2004. (XII. 23.) számú rendelete alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (IV/2734/2012.)

 – A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény 259. § (6) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (IV/1208/2012.)

 – Az Alkotmánybíróság a Budapest Főváros Közgyűlésének a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelete és a Budapest Főváros XVII. kerület Önkormányzatának Budapest XVII. kerület Városrendezési és Építési Szabályzatáról „17. KVSZ” szóló 3/2006. (III. 2.) önkormányzati rendelete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (IV/2723/2012)

 – A magyar állami ösztöndíjas és magyar állami részösztöndíjas hallgatókkal kötendő hallgatói szerződésekről szóló 2/2012. (I. 20.) Korm. rendelet vizsgálata (II/2655/2012.)

 – A Pest Megyei Bíróság 2.K. 27.525/2010/18. sz. ítélete ellen az Abtv. 26. § (1) bekezdése alapján benyújtott alkotmányjogi panasz vizsgálata (IV/1549/2012.)

 – A Pest Megyei Bíróság 2.K. 27.527/2010/18. és 2.K. 26.494/2011/11. ítéletei ellen az Abtv. 26. § (1) bekezdése alapján benyújtott alkotmányjogi panaszok vizsgálata (IV/1550/2012.)

 – A Pest Megyei Bíróság 2.K. 27.527/2010/18. és 2.K. 26.494/2011/11. ítéletei ellen az Abtv. 26. § (1) bekezdése alapján benyújtott alkotmányjogi panaszok vizsgálata (IV/1551/2012.)

 – A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 12. § (3)-(5) bekezdései, valamint a reklámtáblák, reklámhordozók és egyéb reklám célú berendezések közutak melletti elhelyezésének részletes szabályairól szóló 224/2011. (X. 21.) Korm. rendelet 3. § (2)-(3) bekezdései és a 4. § (3)-(4) bekezdései alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (IV/2294/2012.)

 – A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 12. § (3)-(5) bekezdései, valamint a reklámtáblák, reklámhordozók és egyéb reklám célú berendezések közutak melletti elhelyezésének részletes szabályairól szóló 224/2011. (X. 21.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (IV/2641/2012.)

 – A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 12. § (3) bekezdése „alkalmas arra, hogy a közlekedők figyelmét elterelje, vagy a közlekedés biztonságát egyéb módon veszélyezteti”, valamint a „4 m² felületet meg nem haladó” szövegrészei, továbbá az egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról szóló 2010. évi CLXXII. törvény  4. § (1) bekezdése „4 m² felületet meg nem haladó” szövegrésze, valamint a 101. § (2) bekezdése „4. § (1) bekezdése” szövegrésze alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (IV/2643/2012.)

 – A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság hatósági árformába tartozó viteldíjainak legmagasabb hatósági árként való megállapításáról és azok alkalmazási feltételeiről szóló 74/2009. (XII. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. § (7) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (IV/327/2012.)

 – Az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény 13. § (3) bekezdés d) pontja alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (IV/2735/2012.)

 – Az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény 13. § (3) bekezdés d) pontja alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (IV/2760/2012.)