Az Alkotmánybíróság 2012. június 19-i teljes ülése

– A Fővárosi Bíróság 11.K.33.329/2005/17. sorszámú határozatával összefüggésben benyújtott, az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény 35. §-a, 44. § (5) bekezdésének II. mondata, valamint az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 170. §-a és 171. §-a alaptörvény-ellenességének és megsemmisítésének megállapítására irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (IV/87/2012.)

 – Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének a telekadóról szóló 26/2010. (XII. 14.) számú rendelete alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (IV/2531/2012.)

 – Salföld Község Képviselő-testületének Salföld község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 15/2006. (XI. 21.) számú rendelete 14. § (2) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (IV/2481/2012.)

 – Az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet 141. § (1) bekezdés c) pontja alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (IV/98/2012.)

 – A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 23. § (6) bekezdés alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (IV/2659/2012.)

 – A Vas Megyei Bíróság 1. K. 20.093/2010/10. számú ítéletével összefüggésben, Sopron Város Önkormányzatának az építményadóról szóló 37/1999. (XII. 23.) rendelete 5. § e) pontja, valamint a 33/2010. (XII. 28.) önkormányzati rendelet 3. § 1. pontja alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (IV/1020/2012.)

 – A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 18. § (2b) és (2c) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (IV/2589/2012.)

 – A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (IV/2316/2012.)

 – A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (IV/2417/2012.)

 – A sztrájkról szóló 1989. évi VII. törvény egyes rendelkezései alkotmányellenességének megállapítására és megsemmisítésére, valamint a mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenesség megszüntetésére irányuló indítvány vizsgálata (II/355/2012.)

 – A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. CLXII. törvény 90. § ha) pontja alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló alkotmányjogi panaszok vizsgálata (IV/2096/2012.)

 – A magyar állami ösztöndíjas és magyar állami részösztöndíjas hallgatókkal kötendő hallgatói szerződésekről szóló 2/2012. (I. 20.) Korm. rendelet vizsgálata (II/2655/2012.)

 – Az alapvető jogok biztosának a családok védelméről szóló 2011. évi CCXI. törvény 7. és 8. §-a felfüggesztésére irányuló kérelme vizsgálata (II/3012/2012)

 – A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 48. § (2) bekezdése és a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 339/B. §-a alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló alkotmányjogi panasz alkotmányjogi panasz vizsgálata (IV/791/2012.)

 – A magán-nyugdíjpénztári befizetésekhez kapcsolódó törvénymódosításokról szóló 2010. évi CI. törvény, a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alapról, a szabad nyugdíjpénztár-választás lebonyolításával összefüggő egyes törvénymódosításokról szóló 2010. évi CLIV. törvény egyes rendelkezései, valamint e törvények által módosított rendelkezések, alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (IV/2856/2012.)

 – Tiszaújváros Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi állattartás szabályairól szóló 43/2004. (XII. 23.) számú rendelete alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (IV/2734/2012.)

 – A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és az egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. számú törvény egészének megsemmisítése iránti alkotmányjogi panasz vizsgálata (IV/2271/2012.)

 – A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény 259. § (6) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (IV/1208/2012.)

 – Az Alkotmánybíróság a Budapest Főváros Közgyűlésének a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelete és a Budapest Főváros XVII. kerület Önkormányzatának Budapest XVII. kerület Városrendezési és Építési Szabályzatáról „17. KVSZ” szóló 3/2006. (III. 2.) önkormányzati rendelete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (IV/2723/2012)