Az Alkotmánybíróság 2012. június 11-i teljes ülése

– A sztrájkról szóló 1989. évi VII. törvény egyes rendelkezései alkotmányellenességének megállapítására és megsemmisítésére, valamint a mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenesség megszüntetésére irányuló indítvány vizsgálata (II/355/2012.)

 – A magyar állami ösztöndíjas és magyar állami részösztöndíjas hallgatókkal kötendő hallgatói szerződésekről szóló 2/2012. (I. 20.) Korm. rendelet vizsgálata (II/2655/2012.)

 – A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága Mfv.I.10.009/2009/3. számú ítélete ellen benyújtott, az Abtv. 26. § (1) bekezdésére alapított alkotmányjogi panasz vizsgálata (IV/2395/2012.)

 – Pápa Város Önkormányzata Képviselő-testületének a környezet védelméről szóló 41/2005. (XII. 16.) önkormányzati rendelete egyes rendelkezéseivel összefüggésben benyújtott alkotmányjogi panasz vizsgálata (IV/2575/2012.)

 – A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 24/B. §-a, a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény 96. § (8)-(9) bekezdései, valamint a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény 32/A. §-a, 32/B. §-a és 170. § (14) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (IV/2716/2012.)

 – A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCX törvény 234. § (3)-(4) bekezdései és a 236. § (4) bekezdése, a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 44/A. § (1)-(2) bekezdése és a 46. § (5) bekezdése, valamint a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2001. évi XXXVI. törvény 103. § (2)-(3) és (16) bekezdései alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (IV/2321/2012.)

 – A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 216. § (1) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (IV/2416/2012.)

 – A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 260. § (1) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló valamint a Fővárosi Ítélőtábla 15.Fpkf.44.640/2008/9. végzésének és a Fővárosi Bíróság 17.Fpkh.01-06-000034/19. végzésének megsemmisítésére irányuló indítvány vizsgálata (IV/887/2012.)

 – Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének a telekadóról szóló 26/2010. (XII. 14.) számú rendelete alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (IV/2586/2012.)

 – Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet és az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletek jegyzékéről szóló környezetvédelmi és vízügyi miniszteri közlemény alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (IV/2673/2012.)

 – Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi környezet és természet védelméről szóló 18/2003. (X. 20.) számú rendelete 31. §-a alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (IV/2628/2012.)

 – Az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény 13. § (3) bekezdés d) pontja és (7) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (IV/893/2012.)

 – Az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény 13. § (3) bekezdés d) pontja és (7) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (IV/2361/2012.)

 – Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az építményadóról szóló 48/2002. (XII. 18.) rendelete 2. § (2) bekezdés b) pontja alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (IV/2562/2012.)