Az Alkotmánybíróság 2012. július 9-i teljes ülése

 

Érdemi tárgyalásra előterjesztett ügyek

– a kormánytisztviselők jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény alkotmányellenesnek minősített és 2011. május 31. napjával megsemmisített 8. § (1) bekezdése perbeli alkalmazhatóságának vizsgálata (III/505/2012.)

– a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvénynek – a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény módosításáról rendelkező 2010. évi CLXXIX törvény 1. §-ával megállapított – 17. § (1) bekezdése alkotmányellenesnek minősített és a határozat közzétételét követő naptól, 2011. április 8-tól hatálytalan rendelkezés perbeli alkalmazhatóságának vizsgálata (III/506/2012.)

– a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet perbeli alkalmazhatóságának vizsgálata (III/623/2012.)

– a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. (LXII. törvény 90. § ha) pontja alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló alkotmányjogi panaszok vizsgálata (IV/2096/2012.)

– a Kúria Pfv.VI.21.859/2011/2. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló alkotmányjogi panasz alaptörvény-ellenességének vizsgálata (IV/2601/2012.)

 

Alkotmányjogi panaszok befogadása

– a Fővárosi Ítélőtábla 4.Pf.21.701/2011/5. számú ítéletével szemben előterjesztett alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/2601/2012.)

– a Csongrád Megyei Bíróság 2.Pf.22.789/2008/3. sorszámú ítéletével összefüggésben benyújtott, az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 4. § (1) és (2) bekezdései, a 12. § (2) bekezdései és 30. § (1)-(3) bekezdései alaptörvény- ellenességének megállapítására irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/92/2012.)

– a Fővárosi Ítélőtábla 14.Gf.40.371/2011/4. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/2627/2012.)

– a Szegedi Ítélőtábla Pf.II.20.553/2011/1. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/1556/2012.)

– a Pécsi Törvényszék 1.Pf.21.141/2011/4. számú és a Baranya Megyei Bíróság 1. Pf.21. 141/2011/4. számú ítéletével szemben előterjesztett valódi alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/2226/2012.)

– Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 15/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelete 60. §-a alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/2949/2012.)

– Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének az állatok tartásának szabályairól szóló 27/2004. (XII. 28.) KTR. rendelete 4. § (1) bekezdése és 1. sz. melléklete alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/2413/2012.)

– a Fővárosi Bíróság 32.Bf.8857/2011/6. számú ítélete, valamint 32.Bf.8857/2011/9. számú végzése ellen benyújtott alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/2182/2012.)

– a Legfelsőbb Bíróság felülvizsgálati eljárásban hozott Pfv.VI.20.200/2011/4. számú ítélete ellen benyújtott alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/2579/2012.)

– a Legfelsőbb Bíróság felülvizsgálati eljárásban hozott Gfv.X.30.181/2011/5. számú végzése ellen benyújtott alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/2778/2012.)

– a Kúria felülvizsgálati eljárásban hozott Gfv.X.30.379/2011/19. számú ítélete ellen benyújtott alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/2598/2012.)

– a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi (XII. törvény 200/B. § (2) bekezdés a) és e) pontjával kapcsolatos alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/2661/2012.)

– a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 200/B. § (2) bekezdés a) pontjával, valamint c) pontja és f) pontjával kapcsolatos alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/2682/2012.)

– a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság 4.K20.201/2004/4. számú ítélete, valamint az ítéletben felülvizsgált közigazgatási határozatok alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/73/2012.)