Az Alkotmánybíróság 2012. július 16-i teljes ülése

– a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. (LXII. törvény 90. § ha) pontja alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló alkotmányjogi panaszok vizsgálata (IV/2096/2012.)

 – a kormánytisztviselők jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény alkotmányellenesnek minősített és 2011. május 31. napjával megsemmisített 8. § (1) bekezdése kapcsán a Debreceni Munkaügyi Bíróság 4.M.416/2011. számú döntésének vizsgálata (III/505/2012.)

 – a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvénynek – a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény módosításáról rendelkező 2010. évi CLXXIX törvény 1. §-ával megállapított – 17. § (1) bekezdése alkotmányellenesnek minősített és a határozat közzétételét követő naptól, 2011. április 8-tól hatálytalan rendelkezés kapcsán a Nyíregyházi Munkaügyi Bíróság 3.M.310/2011. számú döntésének vizsgálata (III/506/2012.)

 – a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet vizsgálata (III/623/2012.)

 – a Legfelsőbb Bíróság felülvizsgálati eljárásban hozott Pfv.VI.20.200/2011/4. számú ítélete ellen benyújtott alkotmányjogi panasz vizsgálata (IV/2579/2012.)

 – a Legfelsőbb Bíróság felülvizsgálati eljárásban hozott Gfv.X.30.181/2011/5.
számú végzése ellen benyújtott alkotmányjogi panasz vizsgálata (IV/2778/2012.)

 – a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság 4.K20.201/2004/4. számú ítélete, valamint az ítéletben felülvizsgált közigazgatási határozatok alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (IV/73/2012.)

 – a Kúria Pfv.VI.21.859/2011/2. számú végzésének vizsgálata (IV/2636/2012.)

 – a Kúria Gfv.X.30.379/2011/19. számú ítéletének vizsgálata (IV/2598/2012.)