Az Alkotmánybíróság 2012. február 7-i ülése

 

Az Alkotmánybíróság 2012. február 7-i ülésének napirendje

 – az Országos Választási Bizottság 51/2011. (V. 6.) OVB határozata ellen emelt kifogás vizsgálata (VI/1401/2012, korábbi ügyszám: 666/H/2011.)

– az Országos Választási Bizottság 459/2009. (XI. 30.) OVB határozata ellen emelt kifogás vizsgálata (VI/1384/2012, korábbi ügyszám: 1396/H/2009.)

– az öttagú tanácsok összetételéről szóló határozati javaslat

– az Alkotmánybíróság Szervezeti és Működési Szabályzatának tervezete

– az Abtv. és az Ügyrend alkalmazásával kapcsolatos aktuális kérdések

Összefoglaló az Alkotmánybíróság 2012. február 7-i üléséről

Az Alkotmánybíróság február 7-i teljes ülésén megtárgyalta a napirendjén szereplő előterjesztéseket. A testület az alábbi döntéseket hozta.

– az Országos Választási Bizottság 51/2011. (V. 6.) OVB határozata ellen emelt kifogás tárgyában hozott határozat (VI/1401/2012. AB határozat, korábbi ügyszám: 666/H/2011.)

Az Alkotmánybíróság helybenhagyta az Országos Választási Bizottság 459/2009. (XI. 30.) OVB határozatát, amelyben megtagadta az országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének hitelesítését. Az aláírásgyűjtő íven a következő kérdés szerepelt: „Egyetért-e azzal, hogy az Országgyűlés a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvényt (Ve.) módosítsa oly módon, hogy az Országos Választási Bizottság köteles a honlapján nyilvánosságra hozni az országos népszavazás és országos népi kezdeményezés kérdésének hitelesítése tárgyában hozott határozata ellen – az Alkotmánybírósághoz – benyújtott kifogás(oka)t?” A határozat indokolása szerint a kezdeményezésben szereplő kérdés a jogszabályi változásokra tekintettel okafogyottá vált, mivel az Alkotmánybírósághoz az OVB országos népszavazás és országos népi kezdeményezés kérdésének a hitelesítése tárgyában hozott határozatával szemben 2012. január 1-jét követően már nem lehet kifogást előterjeszteni, az ilyen kifogás elbírálására a Ve. hatályos 130. § (2) bekezdése alapján a Kúria rendelkezik hatáskörrel.

 – az Országos Választási Bizottság 459/2009. (XI. 30.) OVB határozata ellen emelt kifogás tárgyában hozott határozat (VI/1384/2012. AB határozat, korábbi ügyszám: 1396/H/2009.)

Az Alkotmánybíróság helybenhagyta az Országos Választási Bizottság 51/2011. (V. 6.) OVB határozatát, amelyben megtagadta az országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének hitelesítését. Az aláírásgyűjtő íven a következő kérdés szerepelt: „Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés semmisítse meg a 2011. április 18. napján elfogadott »Magyarország Alaptörvénye« című jogszabályt?” A határozat indokolása szerint a népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének benyújtását követően hatályba lépett az Alaptörvény 8. cikk (3) bekezdés a) pontja, melynek értelmében nem tartható népszavazás az Alaptörvény módosítására irányuló kérdésről. Mivel ez a szabály már a módosítást (a kevesebbet) is tiltja, ezért a hatályba lépett Alaptörvény „megsemmisítése” (a több) egyenértékűnek tekinthető az Alaptörvény módosításával.

 – az öttagú tanácsok összetételéről szóló határozat