Az Alkotmánybíróság 2012. február 28-i teljes ülése

Az Alkotmánybíróság 2012. február 28-i ülésének napirendje

– az Országos Választási Bizottság 176/2011. (X. 12.) OVB határozata ellen emelt kifogás vizsgálata tárgyában készült határozat (VI/972/2012. korábbi ügyszám: 1579/H/2011)

– a Szervezeti és Működési Szabályzat (XVIII/2181/2012.)

– az Alkotmánybíróság döntéseinek megjelöléséről és közzétételéről szóló szabályzat (XVIII/2304/2012.)

– a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. CLXII. törvény 90. § ha) pontja alaptörvény-ellenességének megállapítása iránt benyújtott alkotmányjogi panaszok befogadhatósága tárgyában készült feljegyzés (IV/2166/2012.)

– az Országos Választási Bizottság 169/2011. (IX. 26.) OVB határozata ellen emelt kifogás vizsgálata tárgyában készült határozattervezet (VI/1589/2012. korábbi ügyszám: 1513/H/2011.)

– az Országos Választási Bizottság 440/2009. (XI.20.) OVB határozata ellen emelt kifogás vizsgálata tárgyában készült határozattervezet (VI/325/2012. korábbi ügyszám: 1319/H/2009)

– az Országos Választási Bizottság 109/2011. (VII.12.) OVB határozata ellen emelt kifogás vizsgálata tárgyában készült határozattervezet. (VI/975/2012. korábbi ügyszám: 1185/H/2011.)

– az Országos Választási Bizottság 75/2011. (VI.24.) OVB határozata ellen emelt kifogás vizsgálata tárgyában készült határozattervezet (VI/832/2012. Korábbi ügyszám: 840/H/2011.)

– az Országos Választási Bizottság 78/2011. (VI.24.) OVB határozata ellen emelt kifogás vizsgálata tárgyában készült határozattervezet (VI/833/2012. korábbi ügyszám: 838/H/2011.)

– az Országos Választási Bizottság 76/2011. (VI.24.) OVB határozata ellen emelt kifogás vizsgálata tárgyában készült határozattervezet. (VI/834/2012. korábbi ügyszám: 839/H/2011.)

– az Országos Választási Bizottság 380/2010. (V.19.) OVB határozata ellen emelt kifogás vizsgálata tárgyában készült határozattervezet. (VI/841/2012. korábbi ügyszám: 953/H/2011.)

Összefoglaló az Alkotmánybíróság 2012. február 28-i üléséről

Az Alkotmánybíróság február 28-i teljes ülésén megtárgyalta a napirendjén szereplő előterjesztéseket. A testület az alábbi döntéseket hozta.

– az Országos Választási Bizottság 176/2011. (X. 12.) OVB határozata ellen emelt kifogás vizsgálata tárgyában készült határozat (VI/972/2012. korábbi ügyszám: 1579/H/2011)

Az Alkotmánybíróság megsemmisítette az Országos Választási Bizottság 176/2011. (X. 12.) OVB határozatát, és az Országos Választási Bizottságot új eljárásra utasította. Az OVB határozatában hitelesítette az országos népi kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének mintapéldányát. Az aláírásgyűjtő íven a következő kérdés szerepelt: „Támogatja-e Ön, hogy az Országgyűlés tárgyalja meg, hogy megtiltásra kerüljön a közterületen történő életvitelszerű lakhatás?” Az Alkotmánybíróság megállapította: az OVB határozat meghozatala és a kifogás benyújtása után az Országgyűlés 2011. december 23-án elfogadta az új szabálysértési törvényt, amelynek 186. §-a szankcionálja a közterületen életvitelszerű lakhatás tilalmának megszegését. A népi kezdeményezés egy olyan kérdés országgyűlési napirendre tűzését kívánja elérni, amelynek parlamenti vitája megtörtént, s a szóban forgó kérdésben az Országgyűlés törvényt alkotott. Az időközben megváltozott, 2012. április 15-én hatályba lépő jogi szabályozásra tekintettel a kérdés elvesztette időszerűségét.

– az Országos Választási Bizottság 169/2011. (IX. 26.) OVB határozata ellen emelt kifogás vizsgálata tárgyában készült határozat (VI/1589/2012. korábbi ügyszám: 1513/H/2011.)

Az Alkotmánybíróság helybenhagyta az Országos Választási Bizottság 169/2011. (IX. 26.) OVB határozatát, amelyben hitelesítette az országos népi kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének mintapéldányát. Az aláírásgyűjtő íven a következő kérdés szerepelt: „Kezdeményezzük, hogy az Országgyűlés tűzze napirendre azt, hogy legyen önálló büntetőjogi törvényi tényállása a családon belüli erőszaknak Magyarországon.”

– az Alkotmánybíróság döntéseinek megjelöléséről és közzétételéről szóló szabályzat (XVIII/2304/2012.)

Az Alkotmánybíróság Hivatala az Alkotmánybíróság honlapján is megfelelő tájékoztatást nyújt a folyamatban lévő ügyekről. A tájékoztatás kiterjed az indítvány lényegének hozzáférhetővé tételére, valamint arra, ha az ügy testületi ülés napirendjére kerül. A folyamatban lévő ügyekről történő tájékoztatás során biztosítja a szövegben történő keresés lehetőségét a vizsgált jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, illetve jogegységi határozat, az ügyben érintett alaptörvényi rendelkezés vagy nemzetközi szerződés rendelkezése, a vizsgált bírói döntés, az előadó alkotmánybíró neve, valamint azoknak az indítványozóknak a neve alapján, akiknek személyes adatai közérdekből vagy hozzájárulásuk alapján nyilvánosak. Az Alkotmánybíróság Határozatainak egyes számai az Alkotmánybíróság honlapján bárki számára, személyazonosítás nélkül, korlátozástól mentesen, díjmentesen hozzáférhetőek.

– az Alkotmánybíróság Szervezeti és Működési Szabályzata (XVIII/2181/2012.)