Az Alkotmánybíróság 2012. február 21-i teljes ülése

Az Alkotmánybíróság 2012. február 21-i ülésének napirendje

– az Országos Választási Bizottság 494/2010. (VIII. 4.) OVB határozata ellen emelt kifogás vizsgálata tárgyában készült határozat (VI/745/2012. korábbi ügyszám:1225/H/2010.)

– az Országos Választási Bizottság 384/2010. (V. 19.) OVB határozata ellen emelt kifogás vizsgálata tárgyában készült határozat (VI/747/2012 korábbi ügyszám: 956/H/2010.)

– az Országos Választási Bizottság 383/2010. (V. 19.) OVB határozata ellen emelt kifogás vizsgálata tárgyában készült határozat (VI/748/2012. korábbi ügyszám: 955/H/2010.)

– az Országos Választási Bizottság 416/2010. (VI. 17.) OVB határozata ellen emelt kifogás vizsgálata tárgyában készült határozat (VI/766/2012. korábbi ügyszám:1079/H/2010.)

– az Országos Választási Bizottság 176/2011. (X. 12.) OVB határozata ellen emelt kifogás vizsgálata tárgyában készült határozattervezet (VI/972/2012. korábbi ügyszám:1579/H/2011)

– a Szervezeti és Működési Szabályzat tervezete

– a Közzétételi Szabályzat tervezete

Összefoglaló az Alkotmánybíróság 2012. február 21-i üléséről

Az Alkotmánybíróság február 21-i teljes ülésén megtárgyalta a napirendjén szereplő előterjesztéseket. A testület az alábbi döntéseket hozta.

– az Országos Választási Bizottság 494/2010. (VIII. 4.) OVB határozata ellen emelt kifogás vizsgálata tárgyában készült határozat (VI/745/2012. korábbi ügyszám: 1225/H/2010.)

Az Alkotmánybíróság helybenhagyta az Országos Választási Bizottság 494/2010. (VIII. 4.) OVB határozatát, amelyben megtagadta az országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének hitelesítését. Az aláírásgyűjtő íven a következő kérdés szerepelt: „Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés alkosson törvényt az Országos Választási Bizottság – eljárási és működései szabályait tartalmazó – ügyrendjéről?”

– az Országos Választási Bizottság 384/2010. (V. 19.) OVB határozata ellen emelt kifogás vizsgálata tárgyában készült határozat (VI/747/2012 korábbi ügyszám: 956/H/2010.)

Az Alkotmánybíróság helybenhagyta az Országos Választási Bizottság 384/2010. (V. 19.) OVB határozatát, amelyben megtagadta az országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének hitelesítését. Az aláírásgyűjtő íven a következő kérdés szerepelt:

„Egyetért-e azzal, hogy az Országgyűlés az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvényt módosítsa oly módon, hogy a területi választási bizottság (TVB) köteles a honlapján nyilvánosságra hozni:

− az érkezés napját követő napon a hozzá beérkezett beadványt;

− legkésőbb a TVB ülését megelőző napon a TVB ülésének tervezett napirendjét;

− legkésőbb a TVB ülése napján a beadvány elbírálásával összefüggésben a TVB tagok részére készített előterjesztést és egyéb írásbeli dokumentumokat;

− a TVB ülését követő napon a TVB határozatait és a TVB üléséről készült jegyzőkönyvet;

− legkésőbb a beérkezését követő napon a TVB határozata ellen előterjesztett jogorvoslati kérelmeket;

− legkésőbb a jogorvoslat elbírálásától számított 3 napon belül a jogorvoslat elbírálása tárgyában az Országos Választási Bizottság, illetve a bíróság által hozott határozatot?”

– az Országos Választási Bizottság 383/2010. (V. 19.) OVB határozata ellen emelt kifogás vizsgálata tárgyában készült határozat (VI/748/2012. korábbi ügyszám: 955/H/2010.)

Az Alkotmánybíróság helybenhagyta az Országos Választási Bizottság 383/2010. (V. 19.) OVB határozatát, amelyben megtagadta az országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének hitelesítését. Az aláírásgyűjtő íven a következő kérdés szerepelt:

„Egyetért-e azzal, hogy az Országgyűlés az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvényt módosítsa oly módon, hogy az Országos Választási Bizottság (OVB) köteles a honlapján nyilvánosságra hozni:

− az érkezés napját követő napon a hozzá beérkezett beadványt;

− legkésőbb az OVB ülését megelőző napon az OVB ülésének tervezett napirendjét;

− legkésőbb az OVB ülése napján a beadvány elbírálásával összefüggésben az OVB tagok részére készített előterjesztést és egyéb írásbeli dokumentumokat;

− az OVB ülését követő napon az OVB határozatait és az OVB üléséről készült jegyzőkönyvet;

− legkésőbb a beérkezését követő napon az OVB határozata ellen előterjesztett jogorvoslati kérelmeket;

− legkésőbb a jogorvoslat elbírálásától számított 3 napon belül a jogorvoslat elbírálása tárgyában hozott bírósági és alkotmánybírósági határozatot?”

– az Országos Választási Bizottság 416/2010. (VI. 17.) OVB határozata ellen emelt kifogás vizsgálata tárgyában készült határozat (VI/766/2012. korábbi ügyszám: 1079/H/2010.)

Az Alkotmánybíróság helybenhagyta az Országos Választási Bizottság 416/2010. (VI. 17.) OVB határozatát, amelyben megtagadta az országos népi kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének hitelesítését. Az aláírásgyűjtő íven a következő kérdés szerepelt: „Kezdeményezzük: az Országgyűlés tárgyalja meg, hogy az Alkotmánybíróság kerüljön megszüntetésre és az általa ellátott hatásköröket a bíróságok lássák el.”