Az Alkotmánybíróság 2012. december 17-i teljes ülése

– az alapvető jogok biztosának a családok védelméről szóló 2011. évi CCXI. törvény 7. és 8. §-ai megsemmisítésére irányuló indítványának vizsgálata (II/3012/2012.)

– az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény 13. § (3) bekezdés d) pontja és (7) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (IV/893/2012.)

– a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény 3. § (3) bekezdés c) pontjának vizsgálatára és megsemmisítésére irányuló indítvány vizsgálata (II/2602/2012.)

– a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítvány vizsgálata (III/782/2012.)

– Magyarország Alaptörvényének átmeneti rendelkezései felülvizsgálata érdekében benyújtott utólagos normakontroll indítvány vizsgálata (II/2559/2012.)

– az Országgyűlés által 2012. november 26-án elfogadott, a választási eljárásról szóló törvény (T/8405. számú törvényjavaslat) alaptörvény-ellenességének tárgyában előterjesztett előzetes normakontroll indítvány vizsgálata (I/3653/2012.)