Az Alkotmánybíróság 2012. december 11-i teljes ülése

– az alapvető jogok biztosának Magyarország Alaptörvényének átmeneti rendelkezései felülvizsgálata érdekében benyújtott utólagos normakontroll indítványa vizsgálata (II/2559/2012.)

– a 2006 őszi tömegoszlatásokkal összefüggő elítélések orvoslásáról szóló 2011. évi XVI. törvény alkotmányellenességének megállapítása és megsemmisítére irányuló indítvány vizsgálata (III/1181/2012.)

– az alapvető jogok biztosának a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény 3. § (3) bekezdés c) pontjának  megsemmisítésére irányuló indítványa vizsgálata (II/2602/2012.)

– a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet alaptörvény-ellenességének megállapítása és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezés vizsgálata (III/782/2012.)