Az Alkotmánybíróság 2012. április 2-i teljes ülése

 

Napirend:

– Az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvénnyel kapcsolatban benyújtott, utólagos normakontroll iránti indítvány vizsgálata (II/1475/2012.)

– A közigazgatási és igazságügyi miniszternek a Kormány nevében az Alaptörvény IX) cikk (2) és (3) bekezdése értelmezésére irányuló indítványának vizsgálata (X/2499/2012.)

– A közigazgatási és igazságügyi miniszternek a Kormány nevében az Alaptörvény E) cikk (2) és (4) bekezdése értelmezésére irányuló indítványának vizsgálata (X/2349/2012.)

– Az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről szóló 2003. évi CXXX. törvény 4. § c) pontja és 22. § (1) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (IV/1207/2012.)

– A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 48. § (1) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (IV/1205/2012.)

– A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 70/B. §-a alaptörvény-ellenességének vizsgálatára irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (IV/1206/2012.)

 

Összefoglaló:

 Az Alkotmánybíróság az április 2-i teljes ülésén megtárgyalta a napirendjén szereplő előterjesztéseket. A testület az alábbi döntést hozta:

– Az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvénnyel kapcsolatban benyújtott, utólagos normakontroll iránti indítvány tárgyában készült végzés (II/1475/2012.)

Az Alkotmánybíróság visszautasította az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény 1. § (2) bekezdés b) pontja, 3. § (1) bekezdése, 4. § (2) bekezdése, 41. § (3) bekezdése, valamint 42. § (4) bekezdése alkotmány-, illetve alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló, valamint a törvénnyel összefüggésben mulasztással előidézett alaptörvény-ellenesség megállapítására irányuló indítványt. A jövő nemzedékek 2011. december 31-ig hivatalban volt országgyűlési biztosa 2011. december 27-én az ombudsmani szervezetrendszer átalakításával kapcsolatban fordult indítvánnyal az Alkotmánybírósághoz. A határozat indokolása szerint az indítvány nem felel meg a törvényi feltételeknek: az indítványozó jogutódja nem tartotta fenn a kérelmet, és nem kérte alaptörvény-ellenesség megállapítását, az eredeti indítványozónak az alaptörvény-ellenességgel kapcsolatos érvei pedig a vizsgálat során nem vehetők figyelembe, mivel azokat hatáskör hiányában terjesztette elő.