Az Alkotmánybíróság 2011. október 3-4-i teljes ülése

Az Alkotmánybíróság 2011. október 3-4-i teljes ülése

– a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 164. § (1) bekezdése alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült határozattervezet;

– a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 274. § (1) bekezdése alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült határozattervezet;

– az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény 20. § (5) bekezdése alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült határozattervezet;

– az egyes ágazatokat terhelő különadóról szóló 2010. évi XCIV. törvény alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült végzéstervezet;

– a Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselői-testületének a helyi adók bevezetéséről szóló 20/1995. (VI. 29.) számú rendelete 7. §-ának hivatkozott szövegrésze alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült határozattervezet;

– a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 6. § (4)-(5) bekezdései, valamint a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2010. évi eseti kereset-kiegészítéséről szóló 316//2009. (XII. 28.) Kormányrendelet alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült végzéstervezet.

 

Összefoglaló az Alkotmánybíróság 2011. szeptember 26-27-i teljes üléséről

 

Az Alkotmánybíróság az október 3-4-i teljes ülésén megtárgyalta a napirendjén szereplő előterjesztéseket. A testület az alábbi döntéseket hozta:

 

– az egyes ágazatokat terhelő különadóról szóló 2010. évi XCIV. törvény alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült végzés (1618/B/2010.);

Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy az egyes ágazatokat terhelő különadóról szóló törvényt támadó indítványok elbírálására – az Alkotmány 2010. november 20-tól hatályos módosítása következtében – nem rendelkezik hatáskörrel, ezért végzésében az indítványokat érdemi vizsgálat nélkül visszautasította.

 

– a Büntető törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 274. § (1) bekezdése alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült határozat (571/D/2010.);

Az Alkotmánybíróság elutasította a Büntető törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 274. § (1) bekezdése alkotmányellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítványt. Az indítványozó szerint a közokirat-hamisításnak Btk. 274. § (1) bekezdésében meghatározott tényállása sérti az Alkotmány 2. § (1) bekezdéséből a büntető tényállások meghatározására irányadó követelményeket. Az alkotmánybírák megállapították, hogy a támadott rendelkezés nem sérti a jogbiztonság és a normavilágosság követelményét, így a rendelkezés alkotmányellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítványt elutasította.

 

– a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 164. § (1) bekezdése alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült határozat (69/B/2006.);

Az Alkotmánybíróság elutasította a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 164. § (1) bekezdésének az Alkotmány 2. § (1) bekezdése sérelmére alapított alkotmányellenessége megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítványt. A törvény támadott rendelkezése értelmében a végrehajtási eljárás során befolyt összegből elsődlegesen a végrehajtási költségeket – az eljárás kezdeményezésével, elrendelésével és foganatosításával felmerült költségeket – kell kiegyenlíteni. Az alkotmánybírák megállapították, hogy a végrehajtási eljárás eredményességének az állam általi garantálása, úgyszintén a végrehajtást kérő által előlegezett végrehajtási költségek, illetve a végrehajtás alá vont követelés megtérülésének állam általi garantálása nem vezethető le a jogállami jogbiztonság követelményéből.