Az Alkotmánybíróság 2011. október 17-18-i teljes ülése

 

– a Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselői-testületének a helyi adók bevezetéséről szóló 20/1995. (VI. 29.) sz. rendelete 7. §-ának hivatkozott szövegrésze alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült határozattervezet tárgyalása

– az egyes címek és rangok megszüntetéséről szóló 1947. évi IV. törvény 3. § (1) és (2) bekezdése alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült határozattervezet tárgyalása

– az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény 20. § (5) bekezdése alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült határozattervezet tárgyalása

– az Országos Választási Bizottság 25/2011. (III. 9.) OVB határozata ellen emelt kifogás vizsgálata tárgyában készült határozattervezet tárgyalása

– a Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás hároméves kereteiről szóló végrehajtásáról szóló 2005. évi CXVIII. törvény 38. § (4) bekezdése alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült határozattervezet tárgyalása

– a Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás hároméves kereteiről szóló végrehajtásáról szóló 2005. évi CXVIII. törvény 38. § (4) bekezdése alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült végzéstervezet tárgyalása

– a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2008. évi LXXXII. törvény 29. § (1) bekezdése, valamint 32. § (3)-(4) bekezdései alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült határozattervezet tárgyalása

– a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 41-45. §-aiban, valamint a 49. §-ában foglalt rendelkezések alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült határozattervezet tárgyalása

Összefoglaló az Alkotmánybíróság 2011. október 17-18-i teljes üléséről

Az Alkotmánybíróság október 17-18-i teljes ülésén megtárgyalta a napirendjén szereplő előterjesztéseket. A testület az alábbi döntéseket hozta:

– az Országos Választási Bizottság 25/2011. (III. 9.) OVB határozata ellen emelt kifogás vizsgálata tárgyában készült határozat (503/H/2011.);

Az Alkotmánybíróság helybenhagyta az Országos Választási Bizottság 25/2011. (III. 9.) OVB határozatát, amelyben megtagadta az országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének hitelesítését. Az aláírásgyűjtő íven a következő kérdés szerepelt: „Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés jogszabályi úton avatkozzon be a deviza alapú hitelek szerződéseibe és változtassa meg azokat úgy, hogy a forint árfolyamának ingadozása miatti adósságállomány és törlesztőrészlet változások 50%-a a hitelt nyújtó bankokat terhelje vagy illesse meg?”.

– a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 52. §-a és 68. § (1) bekezdése, valamint a Legfelsőbb Bíróság EBH2004. 1100 döntése alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült határozat (1893/B/2010.);

Az Alkotmánybíróság elutasította a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 52. §-a és 68. § (1) bekezdése alkotmányellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítványt. Az Alkotmánybíróság a határozat indokolásában megállapította, hogy a bejelentő eljárási pozíciója, valamint a vállalkozás joga és a gazdasági verseny szabadsága között alkotmányjogilag értékelhető összefüggés nem állapítható meg. Az Alkotmánybíróság állandó gyakorlata szerint az érdemi alkotmányossági összefüggés hiánya az indítvány elutasítását eredményezi.

– a Büntető törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 138/A. §-a alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült végzés (1286/B/2011.);

Az Alkotmánybíróság visszautasította a Büntető törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 138/A. §-a alkotmányellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítványt, mert az indítványozó nem adta elő az alkotmányellenesség indokát, azaz nem jelölte meg, hogy a támadott jogszabályi rendelkezés a felhívott alkotmányos rendelkezéseket milyen okból sérti. Az Alkotmány és a támadott jogszabályi rendelkezések puszta felsorolása önmagában nem elegendő ahhoz, hogy az Alkotmánybíróság az indítványt érdemben el tudja bírálni.

– az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 124. § (3) bekezdése alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült végzés (379/B/2003.);

Az Alkotmánybíróság visszautasította az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 124. § (3) bekezdése alkotmányellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítványt, mert – tekintettel az Alkotmány 32/A. § (2) bekezdésére – nincs hatásköre a támadott jogszabály felülvizsgálatára.