Az Alkotmánybíróság 2011. október 10-11-i teljes ülése

 

– a társadalombiztosítási nyugellátásáról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 2. § (6) bekezdése, a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény egyes rendelkezései alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült határozattervezet tárgyalása;

– az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény 20. § (5) bekezdése alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült határozattervezet tárgyalása;

– a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 6. § (4)-(5) bekezdései, valamint a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2010. évi eseti kereset-kiegészítéséről szóló 316/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült végzéstervezet tárgyalása;

– az egyes címek és rangok megszüntetéséről szóló 1947. évi IV. törvény 3. § (1) és (2) bekezdése alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült határozattervezet tárgyalása;

– a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 52. §-a és 68. § (1) bekezdése, valamint a Legfelsőbb Bíróság EBH2004. 1100 döntése alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült határozattervezet tárgyalása;

– a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2008. évi LXXXII. törvény 29. § (1) bekezdése, valamint 32. § (3)-(4) bekezdései alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült határozattervezet tárgyalása;

– a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 103. § (1) bekezdés b) pontja második fordulata alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült végzéstervezet tárgyalása;

– a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 103. § (1) bekezdés b) pontja második fordulata alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült végzéstervezet tárgyalása.

 

Összefoglaló

Az Alkotmánybíróság október 10-11-i teljes ülésén megtárgyalta a napirendjén szereplő előterjesztéseket. A testület az alábbi döntéseket hozta:

– a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 6. § (4)-(5) bekezdései, valamint a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2010. évi eseti kereset-kiegészítéséről szóló 316/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült végzés (744/B/2010.);

Az Alkotmánybíróság visszautasította a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 6. § (4)-(5) bekezdései, valamint a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2010. évi eseti kereset-kiegészítéséről szóló 316/2009. (XII. 28.) Kormányrendelet alkotmányellenességének vizsgálatára és megsemmisítésére irányuló indítványt, mert – tekintettel az Alkotmány 32/A. § (2) bekezdésére – nincs hatásköre a támadott jogszabály felülvizsgálatára.

– a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 103. § (1) bekezdés b) pontja második fordulata alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült végzés (1097/B/2005.);

Az Alkotmánybíróság megszüntette a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 103. § (1) bekezdés b) pontja második fordulata alkotmányellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló eljárást, mert az egyes büntető tárgyú törvények módosításáról szóló 2010. évi CLXI. törvény 25. §-a – 2011. január 1-jei hatállyal – módosította. A módosítás eredményeképpen az indítványozók által támadott második fordulat teljes egészében kikerült a jogszabály szövegéből.

– a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 103. § (1) bekezdés b) pontja második fordulata alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült végzés (1141/B/2005.);

Az Alkotmánybíróság megszüntette a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 103. § (1) bekezdés b) pontja második fordulata alkotmányellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló eljárást, mert az egyes büntető tárgyú törvények módosításáról szóló 2010. évi CLXI. törvény 25. §-a – 2011. január 1-jei hatállyal – módosította. A módosítás eredményeképpen az indítványozók által támadott második fordulat teljes egészében kikerült a jogszabály szövegéből.