Az Alkotmánybíróság 2011. november 28-29-i teljes ülése

 

– az egyes eljárási és igazságszolgáltatást érintő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi LXXXIX. törvénnyel módosított, a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény egyes rendelkezései alkotmányellenességének utólagos, valamint a nemzetközi szerződésbe ütközése alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült határozattervezet (1149/C/2011.)

– a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 232. § (2) bekezdése, valamint 301. § (2) bekezdése alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült határozattervezet (983/B/2009.)

– az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 3. melléklet II. rész l. pontja alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült határozattervezet (723/B/2009.)

– a Pest Megyei Bíróság 1.K.26.475/2010/9. számú ítéletével összefüggésen benyújtott, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény – 2002. január 1. napjától 2007. december 31. napjáig hatályban volt – 23/A. § (7) bekezdése „a futamidő végén tulajdonátszállást eredményező” szövegrésze alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült végzéstervezet (1450/D/2010.)

– a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény egyes rendelkezései alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült határozattervezet (1746/B/2010.)

– a szabálysértésekről szóló, 1999. évi LXIX. törvény 111. § (9) bekezdés első mondata, valamint a 111. § (10) bekezdése alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült határozattervezet (1152/B/2011.)

– a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 38. § (3) bekezdése, 67. § (4) bekezdése, 71. § (8) bekezdése, és 73. § (5) bekezdése alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült határozattervezet (1008/B/2010.)

– az kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 32. § (1) bekezdése, illetve az (1) bekezdés d)-e) pontjai, valamint a 32. § (4) és (5) bekezdések alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült határozattervezet (318/B/2006.)

– az Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 2010. évi CLVIII. törvény 46. § (3) bekezdése alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült határozattervezet (653/B/2011.)

– Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzat szabálysértésekről szóló 33/2005. (VI. 27.) számú önkormányzati rendeletének 14. § (2) bekezdése alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült határozattervezet (166/B/2011.)

– az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2006. évi LXI. törvény 41. §-a, 226. § (4) és 227. § (1) bekezdése, 251. § (1), (3) és (5) bekezdése alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült végzéstervezet (667/B/2006.)

– a távhőszolgáltatás versenyképesebbé tételéről szóló 2008. évi LXVII. törvény 4-10. §-ai alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült végzéstervezet (633/B/2009.)

– a közteherviselés rendszerének átalakításáról szóló 2009. évi LXXVII. törvény 1. számú melléklete 2. pontja alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült végzéstervezet (444/B/2010.)

– a választottbíráskodásról szóló 1994. évi LXXI. törvény 55. § (1) bekezdés e) pontja, továbbá a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 252. § (2) bekezdése és 275. § (2) bekezdése alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült végzéstervezet. (1839/D/2010.)

– a választottbíráskodásról szóló 1994. évi LXXI. törvény 55. § (1) bekezdés e) pontja, továbbá a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 252. § (2) bekezdése és 275. § (2) bekezdése alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült végzéstervezet. (1840/D/2010.)

– az Országos Választási Bizottság 86/2011. (VI. 24.) OVB határozata ellen emelt kifogás vizsgálata tárgyában készült határozattervezet (1005/H/2011.)

– az Országos Választási Bizottság 87/2011. (VI. 24.) OVB határozata ellen emelt kifogás vizsgálata tárgyában készült határozattervezet (1004/H/2011.)

– az Országos Választási Bizottság 85/2011. (VI. 24.) OVB határozata ellen emelt kifogás vizsgálata tárgyában készült határozattervezet (1003/H/2011.)

– az Országos Választási Bizottság 66/2011. (VI. 24.) OVB határozata ellen emelt kifogás vizsgálata tárgyában készült határozattervezet (995/H/2011.)

– az Országos Választási Bizottság 149/2011. (IX. 9.) OVB határozata ellen emelt kifogás vizsgálata tárgyában készült határozattervezet (1365/H/2011.)

– az Országos Választási Bizottság 65/2011. (VI.24.) OVB határozata ellen emelt kifogás vizsgálata tárgyában készült határozattervezet (977/H/2011.)

– az Országos Választási Bizottság 84/2011. (VI.24.) OVB határozata ellen emelt kifogás vizsgálata tárgyában készült határozattervezet (982/H/2011.)

– az Országos Választási Bizottság 97/2011. (VI.24.) OVB határozata ellen emelt kifogás vizsgálata tárgyában készült határozattervezet (987/H/2011.)

– az Országos Választási Bizottság 73/2011. (VI. 24.) OVB határozata ellen emelt kifogás vizsgálata tárgyában készült határozattervezet (980/H/2011.)

– az Országos Választási Bizottság 72/2011. (VI. 24.) OVB határozata ellen emelt kifogás vizsgálata tárgyában készült végzéstervezet (999/H/2011.)

– az Országos Választási Bizottság 83/2011. (VI. 24.) OVB határozata ellen emelt kifogás vizsgálata tárgyában készült végzéstervezet (983/H/2011.)

– az Országos Választási Bizottság 93/2011. (VI. 24.) OVB határozata ellen emelt kifogás vizsgálata tárgyában készült határozattervezet (992/H/2011.)

– az Országos Választási Bizottság 92/2011. (VI.24.) OVB határozata ellen emelt kifogás vizsgálata tárgyában készült határozattervezet (991/H/2011.)

– az Országos Választási Bizottság 69/2011. (VI.24.) OVB határozata ellen emelt kifogás vizsgálata tárgyában készült határozattervezet. (979/H/2011.)

– az Országos Választási Bizottság 91/2011. (VI.24.) OVB határozata ellen emelt kifogás vizsgálata tárgyában készült határozattervezet (984/H/2011.)

– az Országos Választási Bizottság 90/2011. (VI.24.) OVB határozata ellen emelt kifogás vizsgálata tárgyában készült határozattervezet (985/H/2011.)

– az Országos Választási Bizottság 94/2011. (VI.24.) OVB határozata ellen emelt kifogás vizsgálata tárgyában készült határozattervezet (989/H/2011.)

– az Országos Választási Bizottság 68/2011. (VI. 24.) OVB határozata ellen emelt kifogás vizsgálata tárgyában készült határozattervezet (996/H/2011.)

– az Országos Választási Bizottság 89/2011. (VI. 24.) OVB határozata ellen emelt kifogás vizsgálata tárgyában készült határozattervezet (1006/H/2011.)

– az Országos Választási Bizottság 71/2011. (VI.24.) OVB határozata ellen emelt kifogás vizsgálata tárgyában készült határozattervezet (997/H/2011.)

– az Országos Választási Bizottság 70/2011. (VI.24.) OVB határozata ellen emelt kifogás vizsgálata tárgyában készült határozattervezet (998/H/2011.)

– az Országos Választási Bizottság 84/2011. (VI.24.) OVB határozata ellen emelt kifogás vizsgálata tárgyában készült határozattervezet (988/H/2011.)

– az Országos Választási Bizottság 96/2011. (VI. 24.) OVB határozata ellen emelt kifogás vizsgálata tárgyában készült határozattervezet (990/H/2011.)

– az Országos Választási Bizottság 81/2011. (VI. 24.) OVB határozata ellen emelt kifogás vizsgálata tárgyában készült határozattervezet (1002/H/2011.)

– az Országos Választási Bizottság 82/2011. (VI. 24.) OVB határozata ellen emelt kifogás vizsgálata tárgyában készült határozattervezet (1001/H/2011.)

– az Országos Választási Bizottság 74/2011. (VI. 24.) OVB határozata ellen emelt kifogás vizsgálata tárgyában készült határozattervezet (1000/H/2011.)

– az Országos Választási Bizottság 80/2011. (VI. 24.) OVB határozata ellen emelt kifogás vizsgálata tárgyában készült határozattervezet (981/H/2011.)

– az Országos Választási Bizottság 98/2011. (VI.24.) OVB határozata ellen emelt kifogás vizsgálata tárgyában készült határozattervezet (986/H/2011.)

– az Országos Választási Bizottság 88/2011. (VI. 24.) OVB határozata ellen emelt kifogás vizsgálata tárgyában készült határozattervezet (1007/H/2011.)

– az Országos Választási Bizottság 67/2011. (VI. 24.) OVB határozata ellen emelt kifogás vizsgálata tárgyában készült határozattervezet (978/H/2011.)

– az Országos Választási Bizottság 144/2011. (IX.9.) OVB határozata ellen emelt kifogás vizsgálata tárgyában készült határozat. (1362/H/2011.)

– az Országos Választási Bizottság 145/2011. (IX.9.) OVB határozata ellen emelt kifogás vizsgálata tárgyában készült határozat. (1363/H/2011.)

– az Országos Választási Bizottság 83/2011. (VI. 24.) OVB határozata ellen emelt kifogás vizsgálata tárgyában készült határozat. (994/H/2011.)

– az Országos Választási Bizottság 52/2011. (V.6.) OVB határozata ellen emelt kifogás vizsgálata tárgyában készült határozat. (694/H/2011.)

– az Országos Választási Bizottság 33/2011. (IV. 12.) OVB határozata ellen emelt kifogás vizsgálata tárgyában készült határozat. (620/H/2011.)

– az Országos Választási Bizottság 163/2011. (IX. 9.) OVB határozata ellen emelt kifogás vizsgálata tárgyában készült határozat. (1372/H/2011.)

– az Országos Választási Bizottság 139/2011. (VIII. 9.) OVB határozata ellen emelt kifogás vizsgálata tárgyában készült határozat. (1254/H/2011.)

 

Összefoglaló az Alkotmánybíróság 2011. november 28-29-i teljes üléséről

 

Az Alkotmánybíróság november 28-29-i teljes ülésén megtárgyalta a napirendjén szereplő előterjesztéseket. A testület az alábbi döntéseket hozta:

A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 232. § (2) bekezdése, valamint 301. § (2) bekezdése alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült határozat (983/B/2009. AB határozat)

Az Alkotmánybíróság elutasította a Polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 232. § (2) bekezdése, valamint 301. § (2) bekezdése alkotmányellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítványt. A határozat indokolása szerint nem lehet a támadott rendelkezés értelmezhetetlenségéről beszélni, az mind a jogszabály címzettjei, mind a jogalkalmazó számára egyértelmű, felismerhető normatartalmat hordoz.

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 3. melléklet II. rész l. pontja alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült határozat (723/B/2009. AB határozat)

Az Alkotmánybíróság elutasította az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 3. melléklet II. rész 1. pontjának az Alkotmány 70/A. § (1) bekezdése sérelmére alapított alkotmányellenessége megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítványt. Az Alkotmánybíróság megállapította: a kifogásolt rendelkezés nem személyek között, hanem a törvény tárgyi hatálya alá tartozó adóköteles szolgáltatások között különböztet annyiban, hogy a távhőszolgáltatás adókulcsát más szolgáltatásokhoz képest az azokra vonatkozó adókulcstól eltérően, kisebb mértékű adókulccsal határozza meg. Ez pedig nem eredményez személyek közötti, a személyek egyenlő emberi méltóságát sértő különbségtételt.

A Pest Megyei Bíróság 1.K.26.475/2010/9. számú ítéletével összefüggésen benyújtott, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény – 2002. január 1. napjától 2007. december 31. napjáig hatályban volt – 23/A. § (7) bekezdése „a futamidő végén tulajdonátszállást eredményező” szövegrésze alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült végzés (1450/D/2010. AB végzés)

Az Alkotmánybíróság visszautasította a Pest Megyei Bíróság 1.K.26.475/2010/8. számú ítéletével összefüggésben benyújtott, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény – 2002. január 1. napjától 2007. december 31. napjáig hatályban volt – 23/A. § (7) bekezdése „a futamidő végén tulajdonátszállást eredményező” szövegrésze alkotmányellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panaszt, mert az Alkotmánybíróságnak nincs hatásköre a különböző bírói fórumok jogértelmezésének eltéréséből fakadó jogegységesítési igény teljesítésére.

Az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2006. évi LXI. törvény 41. §-a, 226. § (4) és 227. § (1) bekezdése, 251. § (1), (3) és (5) bekezdése alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült végzés (667/B/2006. AB végzés)

Az Alkotmánybíróság visszautasította az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII. törvény 9. §-a, alkotmányellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítványt, mert – tekintettel az Alkotmány 32/A. § (2) bekezdésére – nincs hatásköre a támadott jogszabály felülvizsgálatára.

A távhőszolgáltatás versenyképesebbé tételéről szóló 2008. évi LXVII. törvény 4-10. §-ai alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült végzés (633/B/2009. AB végzés)

Az Alkotmánybíróság visszautasította a távhőszolgáltatás versenyképesebbé tételéről szóló 2008. évi LXVII. törvény 4-10. §-ai alkotmányellenességének a megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítványt, mert – tekintettel az Alkotmány 32/A. § (2) bekezdésére – nincs hatásköre a támadott jogszabály felülvizsgálatára.

A közteherviselés rendszerének átalakításáról szóló 2009. évi LXXVII. törvény 1. számú melléklete 2. pontja alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült végzés (444/B/2010. AB végzés)

Az Alkotmánybíróság megszüntette a közteherviselés rendszerének átalakításáról szóló 2009. évi LXXVII. törvény 1. számú mellékletének 2. pontja alkotmányellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítvány tárgyában az eljárást, mert az indítvány benyújtását követően a támadott rendelkezést 2011. január 2-i hatállyal hatályon kívül helyezték.

A választottbíráskodásról szóló 1994. évi LXXI. törvény 55. § (1) bekezdés e) pontja, továbbá a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 252. § (2) bekezdése és 275. § (2) bekezdése alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült végzés (1839/D/2010. AB végzés)

Az Alkotmánybíróság visszautasította a választottbíráskodásról szóló 1994. évi LXXI. törvény 55. § (1) bekezdés e) pontja továbbá a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 252. § (2) bekezdése és a 275. § (2) bekezdése alkotmányellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panaszt. A határozat indokolása szerint hatáskör hiányában az Alkotmánybíróság nem foglalhat állást az alkotmányjogi panasszal támadott felülvizsgálati ítéletben szereplő jogértelmezés helyességéről, megalapozottságáról, illetve annak alkotmányosságáról.

A választottbíráskodásról szóló 1994. évi LXXI. törvény 55. § (1) bekezdés e) pontja, továbbá a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 252. § (2) bekezdése és 275. § (2) bekezdése alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült végzés (1840/D/2010. AB végzés)

Az Alkotmánybíróság visszautasította a választottbíráskodásról szóló 1994. évi LXXI. törvény 55. § (1) bekezdés e) pontja továbbá a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 252. § (2) bekezdése és a 275. § (2) bekezdése alkotmányellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panaszt. A határozat indokolása szerint hatáskör hiányában az Alkotmánybíróság nem foglalhat állást az alkotmányjogi panasszal támadott felülvizsgálati ítéletben szereplő jogértelmezés helyességéről, megalapozottságáról, illetve annak alkotmányosságáról.

Az Országos Választási Bizottság 86/2011. (VI. 24.) OVB határozata ellen emelt kifogás vizsgálata tárgyában készült határozat (1005/H/2011. AB határozat)

Az Alkotmánybíróság megsemmisítette az Országos Választási Bizottság 86/2011. (VI. 24.) OVB határozatát, és az Országos Választási Bizottságot új eljárásra utasította. Az OVB határozatában megtagadta az országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének hitelesítését. Az aláírásgyűjtő íven a következő kérdés szerepelt: „Egyetért-e Ön azzal, hogy az álláskeresési járadék folyósításának leghosszabb időtartama 9 hónap legyen?” Az Alkotmánybíróság megállapította: az időközben született törvénymódosítás következtében a népszavazási kérdésben, illetőleg a hatályos szabályozásban írt időtartam (a 9 hónap, illetőleg a 270 nap) egyezősége megszűnt, vagyis az OVB által kifejtett egyértelműségi probléma már nem áll fenn.

Az Országos Választási Bizottság 87/2011. (VI. 24.) OVB határozata ellen emelt kifogás vizsgálata tárgyában készült határozat (1004/H/2011. AB határozat)

Az Alkotmánybíróság helybenhagyta az Országos Választási Bizottság 87/2011. (VI. 24.) OVB határozatát, amelyben megtagadta az országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének hitelesítését. Az aláírásgyűjtő íven a következő kérdés szerepelt: „Egyetért-e Ön azzal, hogy az álláskeresési járadék összegének 2011. január 1-jén hatályos számítási szabályai az álláskereső hátrányára ne változzanak meg?”

Az Országos Választási Bizottság 85/2011. (VI. 24.) OVB határozata ellen emelt kifogás vizsgálata tárgyában készült határozat (1003/H/2011. AB határozat)

Az Alkotmánybíróság helybenhagyta az Országos Választási Bizottság 85/2011. (VI. 24.) OVB határozatát, amelyben megtagadta az országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének hitelesítését. Az aláírásgyűjtő íven a következő kérdés szerepelt: „Egyetért-e Ön azzal, hogy az álláskeresési járadék folyósításának feltételei és összege a 2011. január 1-jén hatályos szabályok szerint legyenek?”

Az Országos Választási Bizottság 66/2011. (VI. 24.) OVB határozata ellen emelt kifogás vizsgálata tárgyában készült határozat (995/H/2011. AB határozat)

Az Alkotmánybíróság megsemmisítette az Országos Választási Bizottság 66/2011. (VI. 24.) OVB határozatát, és az Országos Választási Bizottságot új eljárásra utasította. Az OVB határozatában megtagadta az országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének hitelesítését. Az aláírásgyűjtő íven a következő kérdés szerepelt: „Egyetért-e Ön azzal, hogy az álláskeresési járadék összege ne lehessen alacsonyabb az álláskeresővé válást megelőző 12 havi átlagkereset 80%-ánál?” Az Alkotmánybíróság megállapította: a népszavazási kérdés nem tartalmazza a költségvetési törvény módosítását, illetőleg nem is irányul ilyen tartalmú törvény elfogadására.

Az Országos Választási Bizottság 149/2011. (IX. 9.) OVB határozata ellen emelt kifogás vizsgálata tárgyában készült határozat (1365/H/2011. AB határozat)

Az Alkotmánybíróság helybenhagyta az Országos Választási Bizottság 149/2011. (IX. 9.) OVB határozatát, amelyben hitelesítette az országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének mintapéldányát. Az aláírásgyűjtő íven a következő kérdés szerepelt: „Egyetért-e Ön azzal, hogy az álláskeresési járadék folyósításának leghosszabb időtartama 260 nap legyen?”

Az Országos Választási Bizottság 65/2011. (VI.24.) OVB határozata ellen emelt kifogás vizsgálata tárgyában készült határozat (977/H/2011. AB határozat)

Az Alkotmánybíróság megsemmisítette az Országos Választási Bizottság 65/2011. (VI. 24.) OVB határozatát, és az Országos Választási Bizottságot új eljárásra utasította. Az OVB határozatában megtagadta az országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének hitelesítését. Az aláírásgyűjtő íven a következő kérdés szerepelt: „Egyetért-e Ön azzal, hogy az álláskeresési járadék folyósításának időtartama az álláskeresővé válást megelőzően folyamatosan munkaviszonyban töltött idő egyötödénél, de legfeljebb 270 napnál kevesebb ne lehessen?” Az Alkotmánybíróság megállapította: a kérdés nem megtévesztő, tartalma egyértelműen megállapítható: a jogalkotó úgy határozza meg az álláskeresési járadék folyósításának időtartamát, hogy az ne legyen az álláskeresővé válást megelőzően folyamatos munkaviszonyban töltött idő egyötödénél kevesebb, azonban ha a jogszerző idő egyötöde meghaladja a 270 napot, 270 napnál ne legyen kevesebb.

Az Országos Választási Bizottság 84/2011. (VI.24.) OVB határozata ellen emelt kifogás vizsgálata tárgyában készült határozat (982/H/2011. AB határozat)

Az Alkotmánybíróság helybenhagyta az Országos Választási Bizottság 84/2011. (VI. 24.) OVB határozatát, amelyben megtagadta az országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének hitelesítését. Az aláírásgyűjtő íven a következő kérdés szerepelt: „Egyetért-e Ön azzal, hogy a munkaviszonyban járó szabadság kiadására vonatkozó szabályok a 2011. január 1-jén hatályos szabályok szerint legyenek?”

Az Országos Választási Bizottság 97/2011. (VI.24.) OVB határozata ellen emelt kifogás vizsgálata tárgyában készült határozat (987/H/2011. AB határozat)

Az Alkotmánybíróság helybenhagyta az Országos Választási Bizottság 97/2011. (VI. 24.) OVB határozatát, amelyben megtagadta az országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének hitelesítését. Az aláírásgyűjtő íven a következő kérdés szerepelt: „Egyetért-e Ön azzal, hogy a munkaviszonyban járó fizetett éves szabadság legalacsonyabb mértéke ne legyen kevesebb húsz napnál?”

Az Országos Választási Bizottság 73/2011. (VI. 24.) OVB határozata ellen emelt kifogás vizsgálata tárgyában készült határozat (980/H/2011. AB határozat)

Az Alkotmánybíróság helybenhagyta az Országos Választási Bizottság 73/2011. (VI. 24.) OVB határozatát, amelyben megtagadta az országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének hitelesítését. Az aláírásgyűjtő íven a következő kérdés szerepelt: „Egyetért-e Ön azzal, hogy a Munka Törvénykönyve szerinti alapszabadság mértéke a 2011. január 1-jén hatályos szabályokhoz képest ne csökkenjen?”

Az Országos Választási Bizottság 72/2011. (VI. 24.) OVB határozata ellen emelt kifogás vizsgálata tárgyában készült végzés (999/H/2011. AB végzés)

Az Alkotmánybíróság érdemi vizsgálat nélkül visszautasította az Országos Választási Bizottság 72/2011. (VI. 24.) OVB határozata ellen benyújtott kifogást. Az OVB határozatában hitelesítette az országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének mintapéldányát. Az aláírásgyűjtő íven a következő kérdés szerepelt: „Egyetért-e Ön azzal, hogy az alapszabadság kétharmadát a munkáltató a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban legyen köteles kiadni?” Az Alkotmánybíróság megállapította: ellentétes a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás elvével, hogy a népszavazást kezdeményezők egyike az OVB számukra kedvező döntését kifogásával megtámadta.

Az Országos Választási Bizottság 83/2011. (VI. 24.) OVB határozata ellen emelt kifogás vizsgálata tárgyában készült végzés (983/H/2011. AB végzés)

Az Alkotmánybíróság érdemi vizsgálat nélkül visszautasította az Országos Választási Bizottság 83/2011. (VI. 24.) OVB határozata ellen benyújtott kifogást. Az OVB határozatában hitelesítette az országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének mintapéldányát. Az aláírásgyűjtő íven a következő kérdés szerepelt: „Egyetért-e Ön azzal, hogy a munkaviszonyban járó szabadságot kettőnél több részletben változatlanul csak a munkavállaló kérésére lehessen kiadni?” Az Alkotmánybíróság megállapította: ellentétes a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás elvével, hogy a népszavazást kezdeményezők egyike az OVB számukra kedvező döntését kifogásával megtámadta.

Az Országos Választási Bizottság 93/2011. (VI. 24.) OVB határozata ellen emelt kifogás vizsgálata tárgyában készült határozat (992/H/2011. AB határozat)

Az Alkotmánybíróság helybenhagyta az Országos Választási Bizottság 93/2011. (VI. 24.) OVB határozatát, amelyben megtagadta az országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének hitelesítését. Az aláírásgyűjtő íven a következő kérdés szerepelt: „Egyetért-e Ön azzal, hogy a munkáltató rendes felmondása esetén a felmondási idő alatt a munkavégzés alól felmentett munkavállalót átlagkeresete illesse meg?”

Az Országos Választási Bizottság 92/2011. (VI.24.) OVB határozata ellen emelt kifogás vizsgálata tárgyában készült határozat (991/H/2011. AB határozat)

Az Alkotmánybíróság helybenhagyta az Országos Választási Bizottság 92/2011. (VI. 24.) OVB határozatát, amelyben megtagadta az országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének hitelesítését. Az aláírásgyűjtő íven a következő kérdés szerepelt: „Egyetért-e Ön azzal, hogy a munkáltató rendes felmondása esetén a felmondási idő legalább fele alatt a munkáltató a munkavállalót a munkavégzés alól felmentse?”

Az Országos Választási Bizottság 69/2011. (VI.24.) OVB határozata ellen emelt kifogás vizsgálata tárgyában készült határozat (979/H/2011. AB határozat)

Az Alkotmánybíróság helybenhagyta az Országos Választási Bizottság 69/2011. (VI. 24.) OVB határozatát, amelyben megtagadta az országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének hitelesítését. Az aláírásgyűjtő íven a következő kérdés szerepelt: „Egyetért-e Ön azzal, hogy a munkaviszony egyoldalú megszüntetésére irányadó szabályok a 2011. január 1-jén hatályos szabályok szerint legyenek?”

Az Országos Választási Bizottság 91/2011. (VI.24.) OVB határozata ellen emelt kifogás vizsgálata tárgyában készült határozat (984/H/2011. AB határozat)

Az Alkotmánybíróság helybenhagyta az Országos Választási Bizottság 91/2011. (VI. 24.) OVB határozatát, amelyben megtagadta az országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének hitelesítését. Az aláírásgyűjtő íven a következő kérdés szerepelt: „Egyetért-e Ön azzal, hogy a munkáltató rendes felmondása esetén a felmondási idő legalább 30 nap legyen?”

Az Országos Választási Bizottság 90/2011. (VI.24.) OVB határozata ellen emelt kifogás vizsgálata tárgyában készült határozat (985/H/2011. AB határozat)

Az Alkotmánybíróság helybenhagyta az Országos Választási Bizottság 90/2011. (VI. 24.) OVB határozatát, amelyben megtagadta az országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének hitelesítését. Az aláírásgyűjtő íven a következő kérdés szerepelt: „Egyetért-e Ön azzal, hogy a munkáltató rendes felmondásának indoka csak a munkavállaló képességeivel, a munkaviszonnyal kapcsolatos magatartásával, illetve a munkáltató működésével összefüggő ok lehet?”

Az Országos Választási Bizottság 94/2011. (VI.24.) OVB határozata ellen emelt kifogás vizsgálata tárgyában készült határozat (989/H/2011. AB határozat)

Az Alkotmánybíróság helybenhagyta az Országos Választási Bizottság 94/2011. (VI. 24.) OVB határozatát, amelyben megtagadta az országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének hitelesítését. Az aláírásgyűjtő íven a következő kérdés szerepelt: „Egyetért-e Ön azzal, hogy a munkáltató a munkaviszonyt rendkívüli felmondással csak akkor szüntethesse meg, ha a munkavállaló a munkaviszonyból származó lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegi, vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, amely a munkaviszony fenntartását lehetetlenné teszi?”

Az Országos Választási Bizottság 68/2011. (VI. 24.) OVB határozata ellen emelt kifogás vizsgálata tárgyában készült határozat (996/H/2011. AB határozat)

Az Alkotmánybíróság megsemmisítette az Országos Választási Bizottság 68/2011. (VI. 24.) OVB határozatát, és az Országos Választási Bizottságot új eljárásra utasította. Az OVB határozatában megtagadta az országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének hitelesítését. Az aláírásgyűjtő íven a következő kérdés szerepelt: „Egyetért-e Ön azzal, hogy 3 hónapnál hosszabb próbaidőt munkaviszony esetében ne lehessen kikötni?” Az Alkotmánybíróság megállapította: az időközben született törvénymódosítás következtében a népszavazási kérdésben, illetőleg a hatályos szabályozásban írt időtartam (a három hónap) egyezősége megszűnt, vagyis az OVB által kifejtett egyértelműségi probléma már nem áll fenn.

Az Országos Választási Bizottság 89/2011. (VI. 24.) OVB határozata ellen emelt kifogás vizsgálata tárgyában készült határozat (1006/H/2011. AB határozat)

Az Alkotmánybíróság helybenhagyta az Országos Választási Bizottság 89/2011. (VI. 24.) OVB határozatát, amelyben megtagadta az országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének hitelesítését. Az aláírásgyűjtő íven a következő kérdés szerepelt: „Egyetért-e Ön azzal, hogy a munkáltató köteles legyen a felmondást megindokolni?”

Az Országos Választási Bizottság 71/2011. (VI.24.) OVB határozata ellen emelt kifogás vizsgálata tárgyában készült határozat (997/H/2011. AB határozat)

Az Alkotmánybíróság helyben hagyta az Országos Választási Bizottság 71/2011. (VI. 24.) OVB határozatát, amelyben megtagadta az országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének hitelesítését. Az aláírásgyűjtő íven a következő kérdés szerepelt: „Egyetért-e Ön azzal, hogy a munkaidő-beosztás szerinti pihenőnapon végzett munkáért járó bérpótlék mértéke, abban az esetben, ha a munkavállaló nem kap másik pihenőnapot, ne lehessen alacsonyabb a személyi alapbér száz százalékánál?”

Az Országos Választási Bizottság 70/2011. (VI.24.) OVB határozata ellen emelt kifogás vizsgálata tárgyában készült határozat (998/H/2011. AB határozat)

Az Alkotmánybíróság helyben hagyta az Országos Választási Bizottság 70/2011. (VI. 24.) OVB határozatát, amelyben megtagadta az országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének hitelesítését. Az aláírásgyűjtő íven a következő kérdés szerepelt: „Egyetért-e Ön azzal, hogy a munkaidőkereten felül végzett munkáért járó bérpótlék mértéke ne lehessen alacsonyabb a személyi alapbér ötven százalékánál?”

Az Országos Választási Bizottság 95/2011. (VI.24.) OVB határozata ellen emelt kifogás vizsgálata tárgyában készült határozat (988/H/2011. AB határozat)

Az Alkotmánybíróság helybenhagyta az Országos Választási Bizottság 95/2011. (VI. 24.) OVB határozatát, amelyben megtagadta az országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének hitelesítését. Az aláírásgyűjtő íven a következő kérdés szerepelt: „Egyetért-e Ön azzal, hogy a munkaidőkereten felül végzett munkáért járó bérpótlékra vonatkozó szabályok a 2011. január 1-jén hatályos szabályok szerint legyenek?”

Az Országos Választási Bizottság 96/2011. (VI. 24.) OVB határozata ellen emelt kifogás vizsgálata tárgyában készült határozat (990/H/2011. AB határozat)

Az Alkotmánybíróság helybenhagyta az Országos Választási Bizottság 96/2011. (VI. 24.) OVB határozatát, amelyben megtagadta az országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének hitelesítését. Az aláírásgyűjtő íven a következő kérdés szerepelt: „Egyetért-e Ön azzal, hogy a munkaidő-beosztás szerinti pihenőnapon végzett munkáért járó bérpótlékra vonatkozó szabályok a 2011. január 1-jén hatályos szabályok szerint legyenek?”

Az Országos Választási Bizottság 81/2011. (VI. 24.) OVB határozata ellen emelt kifogás vizsgálata tárgyában készült határozat (1002/H/2011. AB határozat)

Az Alkotmánybíróság megsemmisítette az Országos Választási Bizottság 81/2011. (VI. 24.) OVB határozatát, és az Országos Választási Bizottságot új eljárásra utasította. Az OVB határozatában megtagadta az országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének hitelesítését. Az aláírásgyűjtő íven a következő kérdés szerepelt„Egyetért-e Ön azzal, hogy a öregségi nyugdíjkorhatárt el nem érő személy számára járó nyugdíj összege ne csökkenjen?” Az Alkotmánybíróság – az OVB álláspontjával ellentétesen – úgy ítélte meg, hogy a népszavazási kezdeményezésben szereplő konkrét kérdésnek nem tárgya az Alkotmány 70/E. § (3) bekezdésének módosítása.

Az Országos Választási Bizottság 82/2011. (VI. 24.) OVB határozata ellen emelt kifogás vizsgálata tárgyában készült határozat (1001/H/2011. AB határozat)

Az Alkotmánybíróság megsemmisítette az Országos Választási Bizottság 82/2011. (VI. 24.) OVB határozatát, és az Országos Választási Bizottságot új eljárásra utasította. Az OVB határozatában megtagadta az országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének hitelesítését. Az aláírásgyűjtő íven a következő kérdés szerepelt: „Egyetért-e Ön azzal, hogy a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt el nem érő személy számára 2011. január 1-jén jogszerűen folyósított nyugdíj összege csak a 2011. január 1-jén hatályos jogszabályok szerinti okból csökkenjen?” Az Alkotmánybíróság – az OVB álláspontjával ellentétesen – úgy ítélte meg, hogy a népszavazási kezdeményezésben szereplő konkrét kérdésnek nem tárgya az Alkotmány 70/E. § (3) bekezdésének módosítása.

Az Országos Választási Bizottság 74/2011. (VI. 24.) OVB határozata ellen emelt kifogás vizsgálata tárgyában készült határozat (1000/H/2011. AB határozat)

Az Alkotmánybíróság megsemmisítette az Országos Választási Bizottság 74/2011. (VI. 24.) OVB határozatát, és az Országos Választási Bizottságot új eljárásra utasította. Az OVB határozatában megtagadta az országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének hitelesítését. Az aláírásgyűjtő íven a következő kérdés szerepelt: „Egyetért-e Ön azzal, hogy a 2011. január 1-ig jogszerűen megszerzett nyugdíjjogosultságot az Országgyűlés ne vonja el?” Az Alkotmánybíróság – az OVB álláspontjával ellentétesen – úgy ítélte meg, hogy a népszavazási kezdeményezésben szereplő konkrét kérdésnek nem tárgya az Alkotmány 70/E. § (3) bekezdésének módosítása.

Az Országos Választási Bizottság 80/2011. (VI. 24.) OVB határozata ellen emelt kifogás vizsgálata tárgyában készült határozat (981/H/2011. AB határozat)

Az Alkotmánybíróság megsemmisítette az Országos Választási Bizottság 80/2011. (VI. 24.) OVB határozatát, és az Országos Választási Bizottságot új eljárásra utasította. Az OVB határozatában megtagadta az országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének hitelesítését. Az aláírásgyűjtő íven a következő kérdés szerepelt: „Egyetért-e Ön azzal, hogy az általános öregségi nyugdíjkorhatár előtt jogszerűen folyósított nyugdíj összege ne csökkenjen?” Az Alkotmánybíróság – az OVB álláspontjával ellentétesen – úgy ítélte meg, hogy a népszavazási kezdeményezésben szereplő konkrét kérdésnek nem tárgya az Alkotmány 70/E. § (3) bekezdésének módosítása.

Az Országos Választási Bizottság 98/2011. (VI.24.) OVB határozata ellen emelt kifogás vizsgálata tárgyában készült határozat (986/H/2011. AB határozat)

Az Alkotmánybíróság megsemmisítette az Országos Választási Bizottság 98/2011. (VI. 24.) OVB határozatát, és az Országos Választási Bizottságot új eljárásra utasította. Az OVB határozatában megtagadta az országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének hitelesítését. Az aláírásgyűjtő íven a következő kérdés szerepelt: „Egyetért-e Ön azzal, hogy a jogszerűen megszerzett nyugdíjjogosultságot az Országgyűlés ne vonja el?” Az Alkotmánybíróság – az OVB álláspontjával ellentétesen – úgy ítélte meg, hogy a népszavazási kezdeményezésben szereplő konkrét kérdésnek nem tárgya az Alkotmány 70/E. § (3) bekezdésének módosítása.

Az Országos Választási Bizottság 88/2011. (VI. 24.) OVB határozata ellen emelt kifogás vizsgálata tárgyában készült határozat (1007/H/2011. AB határozat)

Az Alkotmánybíróság helybenhagyta az Országos Választási Bizottság 88/2011. (VI. 24.) OVB határozatát, amelyben megtagadta az országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének hitelesítését. Az aláírásgyűjtő íven a következő kérdés szerepelt: „Egyetért-e Ön azzal, hogy a tankötelezettség korhatárára vonatkozó szabályok megegyezzenek a 2011. január 1-jén hatályosakkal?”

Az Országos Választási Bizottság 67/2011. (VI. 24.) OVB határozata ellen emelt kifogás vizsgálata tárgyában készült határozat (978/H/2011. AB határozat)

Az Alkotmánybíróság helybenhagyta az Országos Választási Bizottság 67/2011. (VI. 24.) OVB határozatát, amelyben megtagadta az országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének hitelesítését. Az aláírásgyűjtő íven a következő kérdés szerepelt: „Egyetért-e Ön azzal, hogy a tankötelezettség annak a tanévnek a végéig tartson, amelyben az érintett személy a 18. életévét betöltötte?”

Az Országos Választási Bizottság 144/2011. (IX.9.) OVB határozata ellen emelt kifogás vizsgálata tárgyában készült határozat (1362/H/2011. AB határozat)

Az Alkotmánybíróság helybenhagyta az Országos Választási Bizottság 144/2011. (IX. 9.) OVB határozatát, amelyben hitelesítette az országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének mintapéldányát. Az aláírásgyűjtő íven a következő kérdés szerepelt: „Egyetért-e Ön azzal, hogy a tankötelezettség továbbra is annak a tanévnek a végéig tartson, amelyben az érintett személy a 18. életévét betöltötte?”

Az Országos Választási Bizottság 145/2011. (IX.9.) OVB határozata ellen emelt kifogás vizsgálata tárgyában készült határozat (1363/H/2011. AB határozat)

Az Alkotmánybíróság helybenhagyta az Országos Választási Bizottság 145/2011. (IX. 9.) OVB határozatát, amelyben hitelesítette az országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének mintapéldányát. Az aláírásgyűjtő íven a következő kérdés szerepelt: „Egyetért-e Ön azzal, hogy 100 napnál hosszabb próbaidőt a munkaviszony esetében ne lehessen kikötni?”

Az Országos Választási Bizottság 83/2011. (VI. 24.) OVB határozata ellen&