Az Alkotmánybíróság 2011. november 21-22-i teljes ülése

 

– a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XIX. törvény 6. § (1) és (3) bekezdése, valamint 27. § (2) bekezdése alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült határozat. (395/D/2010.)

– az egyes eljárási és igazságszolgáltatást érintő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi LXXXIX. törvénnyel módosított, a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény egyes rendelkezései alkotmányellenességének utólagos, valamint a nemzetközi szerződésbe ütközése alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült határozattervezet. (1149/C/2011.)

– az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 121/D. § (6) bekezdés a) pontja (9) és (10) bekezdése, valamint a költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú továbbképzéséről szóló 28/2011. (VII. 3.) NGM rendelet alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült határozattervezet. (503/B/2010.)

– a szabálysértésekről szóló, 1999. évi LXIX. törvény 111. § (9) bekezdés első mondata, valamint a 111. § (10) bekezdése alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült határozattervezet. (1152/B/2011.)

– a A Fővárosi Bíróság 53.Pf.24.623/2002/7. számú jogerős ítéletével összefüggésben benyújtott, a lakóépületek és a bérbeadás útján hasznosított más épületek központi fűtéséről és a melegvíz-ellátásáról szóló 2/1966. (III. 31.) ÉM rendelet 11. § (1) bekezdése alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült határozattervezet. (121/D/2002.)

– a Fővárosi Bíróság 11.K.33.724/2006/9. számú ítélete ellen benyújtott, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 43. § (5)–(6) bekezdése és 164. § (1) bekezdése, valamint az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosításáról szóló 2005. évi LXXXV. törvény 39. §-a és 40. § (5) bekezdése alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült végzéstervezet. (717/D/2007.)

– az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Elnökének 5227666521. számú végzése ellen benyújtott, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 124/D. §-a alkotmányellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata tárgyában készült végzéstervezet. (508/D/2010.)

– a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 224/A. § a) pont első fordulata alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült határozat. (1245/B/2011.)

– az Országos Választási Bizottság 150/2011. (IX. 9.) OVB határozata ellen emelt kifogás vizsgálata tárgyában készült határozat. (1366/H/2011.)

– az Országos Választási Bizottság 151/2011. (IX. 9.) OVB határozata ellen emelt kifogás vizsgálata tárgyában készült határozat. (1367/H/2011.)

– az Országos Választási Bizottság 156/2011. (IX. 9.) OVB határozata ellen emelt kifogás vizsgálata tárgyában készült határozat. (1371/H/2011.)

– az Országos Választási Bizottság 75/2009. (II.27.) OVB határozata ellen emelt kifogás vizsgálata tárgyában készült határozat. (331/H/2009.)

– az Országos Választási Bizottság 410/2009. (XI.8.) OVB határozata ellen emelt kifogás vizsgálata tárgyában készült határozat. (1134/H/2009.)

– a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 232. § (2) bekezdése, valamint 301. § (2) bekezdése alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült határozattervezet. (983/B/2009.)

– az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 3. melléklet II. rész l. pontja alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült határozattervezet. (723/B/2009.)

– az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1998. évi III. törvény 13. § (1) bekezdése valamint a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 130. § (3) bekezdése alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült határozattervezet. (1736/B/2010.)

– az Országos Választási Bizottság 144/2011. (IX.9.) OVB határozata ellen emelt kifogás vizsgálata tárgyában készült határozattervezet. (1362/H/2011.)

– az Országos Választási Bizottság 145/2011. (IX.9.) OVB határozata ellen emelt kifogás vizsgálata tárgyában készült határozattervezet. (1363/H/2011.)

– az Országos Választási Bizottság 83/2011. (VI. 24.) OVB határozata ellen emelt kifogás vizsgálata tárgyában készült határozattervezet. (994/H/2011.)

– az Országos Választási Bizottság 52/2011. (V.6.) OVB határozata ellen emelt kifogás vizsgálata tárgyában készült határozattervezet. (694/H/2011.)

– az Országos Választási Bizottság 33/2011. (IV. 12.) OVB határozata ellen emelt kifogás vizsgálata tárgyában készült határozattervezet. (620/H/2011.)

– az Országos Választási Bizottság 163/2011. (IX. 9.) OVB határozata ellen emelt kifogás vizsgálata tárgyában készült határozattervezet. (1372/H/2011.)

– az Országos Választási Bizottság 139/2011. (VIII. 9.) OVB határozata ellen emelt kifogás vizsgálata tárgyában készült határozattervezet. (1254/H/2011.)

– a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 65. § (1) bekezdés a) pontja alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült végzéstervezet. (357/B/2008.)

– az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 2/A. § (2) bekezdése alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült végzéstervezet. (988/B/2010.)

– a Fővárosi Bíróság 2.K.30586/2004/7. számú ítéletével szemben benyújtott, a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény 1999. február 15-étől 2005. november 1-jéig hatályos 11. § (3)-(4) bekezdése alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült végzéstervezet. (1140/D/2004.)

– az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény 13. § (4) bekezdés c) pont cc) alpontja alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült végzéstervezet. (111/B/2010.)

– a Pest Megyei Bíróság 1.K.26.475/2010/9. számú ítéletével összefüggésen benyújtott, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény – 2002. január 1. napjától 2007. december 31. napjáig hatályban volt – 23/A. § (7) bekezdése „a futamidő végén tulajdonátszállást eredményező” szövegrésze alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült végzéstervezet. (1450/D/2010.)

 

Összefoglaló az Alkotmánybíróság 2011. november 21-22-i teljes üléséről

Az Alkotmánybíróság november 21-22-i teljes ülésén megtárgyalta a napirendjén szereplő előterjesztéseket. A testület az alábbi döntéseket hozta:

– a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XIX. törvény 6. § (1) és (3) bekezdése, valamint 27. § (2) bekezdése alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült határozat. (395/D/2010. AB határozat)

Az Alkotmánybíróság elutasította a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 6. § (1) bekezdésének „nemperes” és (3) bekezdésének „a polgári nemperes eljárás sajátosságaiból” szövegrésze, valamint 27. § (2) bekezdése alkotmányellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítványt. Az Alkotmánybíróság az utólagos normakontrollra vonatkozó indítványt érdemi összefüggés hiányában utasította el. A határozat indokolása szerint önmagában abból a körülményből, hogy a felszámolási (csőd) eljárás lefolytatását a jogalkotó a támadott rendelkezésekben nemperes eljárás keretében ítélte célszerűnek, a jogbiztonságot érintő alkotmányossági aggály nem következik. A határozathoz Stumpf István alkotmánybíró különvéleményt fűzött.

 

– az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 121/D. § (6) bekezdés a) pontja (9) és (10) bekezdése, valamint a költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú továbbképzéséről szóló 28/2011. (VII. 3.) NGM rendelet alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült határozat. (503/B/2010. AB határozat)

Az Alkotmánybíróság elutasította az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 121/D. § (6) bekezdés a) pontja, (9) bekezdése „és külön jogszabályban előírt esetekben vizsgát tenni” szövegrésze, továbbá (10) bekezdése, valamint a költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú továbbképzéséről szóló 28/2011. (VIII. 3.) NGM rendelet alkotmányellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítványt. Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy a korszerű ismeretekkel rendelkező belső ellenőri személyi állomány megteremtése érdekében a magasabb képesítési követelmények előírása önmagában nem jelenti a foglalkozáshoz való jog sérelmét.

 

– a Fővárosi Bíróság 53.Pf.24.623/2002/7. számú jogerős ítéletével összefüggésben benyújtott, a lakóépületek és a bérbeadás útján hasznosított más épületek központi fűtéséről és a melegvíz-ellátásáról szóló 2/1966. (III. 31.) ÉM rendelet 11. § (1) bekezdése alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült határozat. (121/D/2002. AB határozat)

Az Alkotmánybíróság elutasította a Fővárosi Bíróság 53.Pf.24.623/2002/7. számú jogerős ítéletével összefüggésben benyújtott, a lakóépületek és a bérbeadás útján hasznosított más épületek központi fűtéséről és melegvíz-ellátásáról szóló 2/1966. (III. 31.) ÉM rendelet 11. § (1) bekezdése alkotmányellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panaszt. Az Alkotmánybíróság megállapította: annak megítélése, hogy a központi hőellátási rendszer üzemeltetése mely feltételek kiépítése mellett működhet hatékonyabban vagy takarékosabban, az Alkotmánybíróság Alkotmányban és törvényben meghatározott cselekvési lehetőségein túlmutató kérdés, melynek értékelése és eldöntése a jogalkotó energia-szakpolitikai mérlegelési körébe esik.

 

– a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 224/A. § a) pont első fordulata alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült határozat. (1245/B/2011. AB határozat)

Az Alkotmánybíróság elutasította a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 224/A. § a) pont első fordulata alkotmányellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítványt. Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy a közjegyző által – nemperes eljárásban – törvényes jogkörében elkészített okirat meghozatalát, valamint annak végrehajtási záradékkal történő ellátását ugyanolyan garanciális eljárások előzik meg, mint a bírósági határozatokét.

 

– az Országos Választási Bizottság 150/2011. (IX. 9.) OVB határozata ellen emelt kifogás vizsgálata tárgyában készült határozat. (1366/H/2011. AB határozat)

Az Alkotmánybíróság helybenhagyta az Országos Választási Bizottság 150/2011. (IX. 9.) OVB határozatát, amelyben hitelesítette az országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének a mintapéldányát. Az aláírásgyűjtő íven a következő kérdés szerepelt: „Egyetért-e Ön azzal, hogy a munkáltató továbbra is köteles legyen a rendes felmondást megindokolni?”

 

– az Országos Választási Bizottság 151/2011. (IX. 9.) OVB határozata ellen emelt kifogás vizsgálata tárgyában készült határozat. (1367/H/2011. AB határozat)

Az Alkotmánybíróság helybenhagyta az Országos Választási Bizottság 151/2011. (IX. 9.) OVB határozatát, amelyben hitelesítette az országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének a mintapéldányát. Az aláírásgyűjtő íven a következő kérdés szerepelt: „Egyetért-e Ön azzal, hogy a munkáltató továbbra is köteles legyen a rendkívüli felmondást megindokolni?”

 

– az Országos Választási Bizottság 156/2011. (IX. 9.) OVB határozata ellen emelt kifogás vizsgálata tárgyában készült határozat. (1371/H/2011. AB határozat)

Az Alkotmánybíróság helybenhagyta az Országos Választási Bizottság 156/2011. (IX. 9.) OVB határozatát, amelyben hitelesítette az országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének a mintapéldányát. Az aláírásgyűjtő íven a következő kérdés szerepelt: „Egyetért-e Ön azzal, hogy a munkáltató a munkaviszonyt rendkívüli felmondással továbbra is csak akkor szüntethesse meg, ha a munkavállaló a munkaviszonyból származó lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegi, vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, amely a munkaviszony fenntartását lehetetlenné teszi?”

 

– az Országos Választási Bizottság 75/2009. (II.27.) OVB határozata ellen emelt kifogás vizsgálata tárgyában készült határozat. (331/H/2009. AB határozat)

Az Alkotmánybíróság helybenhagyta az Országos Választási Bizottság 75/2009. (II. 27.) OVB határozatát, amelyben hitelesítette az országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének a mintapéldányát. Az aláírásgyűjtő íven a következő kérdés szerepelt: „Egyetért-e Ön azzal, hogy a 2002. június 15-ei állapot szerint hatályos termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény szerinti – családi gazdálkodót első helyen illesse meg elővásárlási jog termőföld vagy tanya vásárlása esetén?”

 

– az Országos Választási Bizottság 410/2009. (XI.8.) OVB határozata ellen emelt kifogás vizsgálata tárgyában készült határozat. (1134/H/2009. AB határozat)

Az Alkotmánybíróság érdemi vizsgálat nélkül visszautasította az Országos Választási Bizottság 410/2009. (X. 8.) OVB határozata ellen benyújtott kifogást, mert a benyújtott kifogás a törvényben meghatározott határidő lejárta után érkezett meg.

 

– a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 65. § (1) bekezdés a) pontja alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült végzés. (357/B/2008. AB végzés)

Az Alkotmánybíróság visszautasította azt az indítványt, amely a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 65. § (1) bekezdés a) pontja alkotmányellenességének megállapítását, továbbá annak olyan részleges megsemmisítését indítványozta, amelyet követően a támadott törvényi rendelkezés „a) a kamat” szöveggel marad hatályban, mert – tekintettel az Alkotmány 32/A. § (2) bekezdésére – nincs hatásköre a támadott jogszabály felülvizsgálatára.

 

– az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 2/A. § (2) bekezdése alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült végzés. (988/B/2010. AB végzés)

Az Alkotmánybíróság az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 2/A. § (3) bekezdése alkotmányellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítvány tárgyában megszüntette az eljárást, mert a támadott rendelkezést időközben hatályon kívül helyezték.

 

– a Fővárosi Bíróság 2.K.30586/2004/7. számú ítéletével szemben benyújtott, a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény 1999. február 15-étől 2005. november 1-jéig hatályos 11. § (3)-(4) bekezdése alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült végzés. (1140/D/2004. AB végzés)

Az Alkotmánybíróság visszautasította a Fővárosi Bíróság 2.K.30586/2004/7. számú ítéletével szemben benyújtott, a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény 1999. február 15-étől 2005. november 1-jéig hatályos 11. § (3)-(4) bekezdésével összefüggésben előterjesztett alkotmányjogi panaszt, mert – tekintettel az Alkotmány 32/A. § (2) bekezdésére – nincs hatásköre a támadott jogszabály felülvizsgálatára.

 

– az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény 13. § (4) bekezdés c) pont cc) alpontja alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült végzés. (111/B/2010. AB végzés)

Az Alkotmánybíróság megszüntette az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény 13. § (4) bekezdése c) pont cc) alpontja alkotmányellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló eljárást, mert a támadott jogszabályt már számos határozatban felülvizsgálta, érintve az indítványozó által felvetett valamennyi alkotmányossági problémát.