Az Alkotmánybíróság 2011. május 23-24-i teljes ülése

 

– Mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség vizsgálata tárgyában készült határozattervezet tárgyalása; (Az Országgyűlés nem teremtette meg a cselekvőképtelen nagykorú személyek foglalkoztatásának törvényi garanciáit.)

– A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 48. § (1) bekezdése alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült határozattervezet tárgyalása;

– Mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség vizsgálata tárgyában készült határozattervezet tárgyalása; (Az Országgyűlés a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 23. § (1) bekezdés d) pontjában nem szabályozta azonos feltételek szerint a személyiség egészét érintő fejlődés átható zavarban szenvedő betegek támogatásra jogosultságát.)

– Az állami vagyonnal való felelős gazdálkodás érdekében szükséges törvények módosításáról, valamint egyes törvények megállapításáról szóló 2010. évi LII. törvény 35. § (4) bekezdése alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült határozattervezet tárgyalása;

– A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásáról szóló 2003. évi CXXVII. törvény 114. § (1) bekezdés b) pontja alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült határozattervezet tárgyalása;

– A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény – 2006. február 28. napjáig hatályos – 205. § (3) bekezdésének „vagy ráutaló magatartással” szövegrésze, a 216. § (1) bekezdésének második mondata, valamint a 216. § (2) bekezdésének „ ha nem ráutaló magatartás „ szövegrésze alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült határozattervezet tárgyalása;

– A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény 4. § (2) és (3) bekezdései alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült határozattervezet tárgyalása;

– Az egyes adó- és járuléktörvények módosításáról szóló 2008. évi LXXXI. törvény 204. § (1) bekezdésének második mondata alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült határozattervezet tárgyalása;

– A Zala Megyei Bíróság 7.G.40.047/2004/12. számú, illetve a Győri Ítélőtábla Gf.II.20124/2005/6. számú ítélete ellen benyújtott alkotmányjogi panasz vizsgálata tárgyában készült határozattervezet tárgyalása;

– Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 109. § (3) bekezdésének 2006. július 14. napjáig hatályos szövege alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült határozattervezet tárgyalása;

– A Legfelsőbb Bíróság Kfv.II.39.190/2007/2. sz. végzése ellen benyújtott alkotmányjogi panasz vizsgálata tárgyában készült végzéstervezet tárgyalása;

– A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 81. § (13) bekezdése és 118. § (9) bekezdése alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült végzéstervezet tárgyalása;

– A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 27. § (1) bekezdése alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült végzéstervezet tárgyalása;

Összefoglaló az Alkotmánybíróság 2011. május 23-24-i teljes üléséről

Az Alkotmánybíróság a május 23-24-i teljes ülésén megtárgyalta a napirendjén szereplő előterjesztéseket. A testület az alábbi ügyben hozott döntést:

– a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 48. § (1) bekezdése alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült határozat (1117/B/2004. AB határozat);

Az Alkotmánybíróság elutasította a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 48. § (1) bekezdése alkotmányellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítványt. A testület megállapította, hogy a támadott rendelkezésben foglalt tájékoztatás tilalmát a nemzetbiztonsági érdekek védelme, mint nyomós közérdek szükségessé teszi. A határozat indokolása szerint a törvényi előírás az információs önrendelkezési jog aránytalan korlátozását sem jelenti.

– a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 27. § (1) bekezdése alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült végzés (416/B/2005. AB végzés);

Az Alkotmánybíróság megszüntette a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 27. § (1) bekezdése alkotmányellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló eljárást, mert az indítványok benyújtását követően a támadott rendelkezést módosították.

– a Legfelsőbb Bíróság Kfv.II.39.190/2007/2. sz. végzése ellen benyújtott alkotmányjogi panasz vizsgálata tárgyában készült végzés (1043/D/2007. AB végzés);

Az Alkotmánybíróság visszautasította a Legfelsőbb Bíróság Kfv.II.39.190/2007/2. számú végzése ellen benyújtott alkotmányjogi panaszt, mert az indítványozó nyilvánvalóan elkésett annak előterjesztésével.

– a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 81. § (13) bekezdése és 118. § (9) bekezdése alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült végzés (830/B/2004. AB végzés);

Az Alkotmánybíróság megszüntette a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 81. § (13) bekezdése és 118. § (9) bekezdése alkotmányellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítvány alapján indult eljárást, mert az indítványozó visszavonta az indítványát.