Az Alkotmánybíróság 2011. május 16-17-i teljes ülése

 

– A magánnyugdíjpénztár választás szabadságáról szóló jogszabály-módosítások alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában érkezett indítványok tárgyalása;

– A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény 3. §-a alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült határozattervezet tárgyalása;

– Mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség vizsgálata tárgyában készült határozattervezet tárgyalása; (Az Országgyűlés nem teremtette meg a cselekvőképtelen nagykorú személyek foglalkoztatásának törvényi garanciáit.)

– Mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség vizsgálata tárgyában készült határozattervezet tárgyalása; (Az Országgyűlés a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 23. § (1) bekezdés d) pontjában nem szabályozta azonos feltételek szerint a személyiség egészét érintő fejlődés átható zavarban szenvedő betegek támogatásra jogosultságát.)

– A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 48. § (1) bekezdése alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült határozattervezet tárgyalása;

– A haditechnikai termékek gyártásának és a haditechnikai szolgáltatások nyújtásának engedélyezéséről szóló 2005. évi CIX. törvény mellékletének XXVI. fejezete és a haditechnikai eszközök és szolgáltatások kivételének, behozatalának, transzferjének és tranzitjának engedélyezéséről szóló 16/2004. (II. 6.) Korm. rendelet 1. számú melléletének XXVI. fejezete alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült határozattervezet tárgyalása;

Összefoglaló az Alkotmánybíróság 2011. május 16-17-i teljes üléséről

Az Alkotmánybíróság a május 16-17-i teljes ülésén megtárgyalta a napirendjén szereplő előterjesztéseket. A testület az alábbi ügyben hozott döntést:

– a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény 3. §-a alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült határozat (1177/E/2006. AB határozat);

Az Alkotmánybíróság elutasította azt a mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség megállapítására irányuló indítványt, amelyben az Alkotmány 57. § (1) bekezdésének sérelmét kérték megállapítani amiatt, hogy a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény 3. §-a nem ad felhatalmazást a jogsértő cselekményekkel kapcsolatos közterületi adatgyűjtésre. Az Alkotmánybíróság nem találta megalapozottnak az indítványt. Rámutatott arra, hogy jelenleg több törvény is felhatalmazást ad bizonyos szerveknek, illetve szervezeteknek közterületen történő adatgyűjtésre, felvételek készítésére, tárolására, illetve azok felhasználására.