Az Alkotmánybíróság 2011. január 24-25-i teljes ülése

 

– a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 171. § (1) bekezdése alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült határozattervezet tárgyalása

– a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 46. §-ának „közlekedési” szövegrésze alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült határozattervezet tárgyalása

– a fizetési meghagyásos eljárásról szóló 2009. évi L. törvény egyes rendelkezései alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült határozat-tervezet tárgyalása

– a kormánytisztviselők jogállásról szóló 2010. évi LVIII. törvény alkotmányosságának vizsgálatára irányuló indítványok elbírálása tárgyában készült határozattervezet tárgyalása

– a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 63. § (1) bekezdése alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült határozattervezet tárgyalása

– az ügyészség társadalmi szervezetek működése feletti törvényességi felügyelete gyakorlásával kapcsolatos, mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült határozattervezet tárgyalása

– az Alkotmánybíróság hatáskörének módosításával kapcsolatos eljárási kérdésekről készült problematika tárgyalása

– a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény 10. § (1) bekezdések alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült határozattervezet tárgyalása

– a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 1999. évi CXXIV. törvény 2007. július l-jéig hatályban volt 11/D. §-a alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült határozattervezet

Összefoglaló

Az Alkotmánybíróság a 2011. január 24-25-i teljes ülésén megtárgyalta a napirendre tűzött határozat-tervezeteket. A testület tagjai aláírták

– a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 171. § (1) bekezdése alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült határozatot;

– a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 46. §-ának „közlekedési” szövegrésze alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült határozatot;

– a fizetési meghagyásos eljárásról szóló 2009. évi L. törvény egyes rendelkezései alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült határozatot;

– a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 63. § (1) bekezdése alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült határozatot;

– a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10/C. § (1) bekezdése és a közigazgatási versenyvizsgáról szóló 126/2009. (VI. 15.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült végzést;

– a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 44. § e) pontjával összefüggésben mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség vizsgálata tárgyában készült végzést;

– a Polgári Törvénykönyvről szóló 2009. évi CXX. törvény 2:93. § a)-b) pontja és 2:94. §-a alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült végzést és

– az Országos Választási Bizottság 408/2009. (X. 8.) OVB határozata ellen emelt kifogás vizsgálata tárgyában készült határozatot.