Az Alkotmánybíróság 2011. január 18-i teljes ülése

 

– a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény egyes rendelkezései alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült határozattervezet aláírása

– a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 171. § (1) bekezdése alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült határozattervezet tárgyalása

– a fizetési meghagyásos eljárásról szóló 2009. évi I. törvény egyes rendelkezései alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült határozattervezet tárgyalása

– a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 46. §-ának „közlekedési” szövegrésze alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült határozattervezet tárgyalása

– A Magyarország vízgyűjtő-gazdálkodási tervéről szóló 1127/2010. (V.21.) Korm. határozat alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült határozattervezet tárgyalása

– az Országos Választási Bizottság 79/2009. (III. 20.) OVB határozata ellen emelt kifogás vizsgálata tárgyában készült határozattervezet tárgyalása

– az Országos Választási Bizottság 78/2009. (III. 20.) OVB határozata ellen emelt kifogás vizsgálata tárgyában készült határozattervezet tárgyalása

Összefoglaló

Az Alkotmánybíróság a 2011. január 18-i teljes ülésén megtárgyalta a napirendre tűzött határozat-tervezeteket.

A testület tagjai aláírták a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény egyes rendelkezései alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült határozatot, valamint az Országos Választási Bizottság 79/2009. (III. 20.) OVB határozata ellen és az Országos Választási Bizottság 78/2009. (III. 20.) OVB határozata ellen emelt kifogások vizsgálata tárgyában készült határozattervezeteket.