Az Alkotmánybíróság 2011. január 10-11-i teljes ülése

 

Az Alkotmánybíróság (Ab) idei első teljes ülésén a testület elé kerül a prostituáltak részére kiadandó orvosi igazolásról szóló 41/1999. (IX. 8.) EüM rendelet Melléklete alkotmányellenességének, valamint a rendelet 1. § (4) bekezdése „nyilvántartására” szövegrésze nemzetközi szerződésbe ütközésének vizsgálata tárgyában készült határozattervezet.

Határozattervezet készült a kormánytisztviselők jogállásról szóló 2010. évi LVIII. törvény alkotmányosságának vizsgálatára irányuló indítványok tárgyában.

Megtárgyalják a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 26. § (6) bekezdésének, 27. § (8) bekezdésének és 30. § (3) bekezdésének alkotmányosságát.

Megkezdik az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény 48. §-ával összefüggésben, mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség vizsgálata tárgyában készült határozattervezet vitáját.

Megvizsgálják a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény egyes rendelkezéseinek alkotmányosságát.

Kedden kerül az alkotmánybírák elé a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 171. § (1) bekezdésének alkotmányosságát elemző határozattervezet.

A keddi teljes ülés végén két végzéstervezetről is tárgyalnak.