Az Alkotmánybíróság 2011. február 14-15-i teljes ülése

 

— A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény 10. § (3)-(4) bekezdései alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült határozattervezet tárgyalása;

— A pénzügyi közvetítőrendszer stabilitásának erősítéséről szóló 2008. évi CIV. törvény 9. § (6) bekezdése, 10. § (2) bekezdése, 11. § (2) bekezdése, 14. § (2) bekezdése, valamint a 16. § (1), (2) és (5) bekezdései, továbbá a 18. § (1) bekezdése alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült végzéstervezet tárgyalása;

— a kormánytisztviselők jogállásról szóló 2010. évi LVIII. törvény alkotmányosságának vizsgálatára irányuló indítványok elbírálása tárgyában készült határozattervezet tárgyalása;

— A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 67. § (2) bekezdése és 340. § (1) bekezdése alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült határozattervezet tárgyalása;

— Mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség vizsgálata tárgyában készült határozattervezet tárgyalása (A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvénynek a felek személyében történő változásra és az eljárás félbeszakadására irányadó rendelkezése, valamint az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvénynek a perfeljegyzésre vonatkozó szabályai tekintetében.);

— Az Országos Választási Bizottság 15/2010. (I. 14.) OVB határozata ellen emelt kifogás vizsgálata tárgyában készült határozattervezet tárgyalása;

 

Összefoglaló

Az Alkotmánybíróság a 2011. február 14-15-i teljes ülésén megtárgyalta a napirendre tűzött határozattervezeteket. A testület tagjai aláírták

– az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 30. § (1)) bekezdése és 34. § (1) bekezdése alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült határozatot (1174/D/2010. AB határozat);

Az Alkotmánybíróság elutasította az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 30. § (1) bekezdése és 34. § (1) bekezdése alkotmányellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítványt. Az Alkotmánybíróság szerint az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvénynek az indítvány által támadott rendelkezései eleget tesznek az alkotmányossági követelményeknek; világosak, egyértelműek és kiszámíthatók, következésképp a jogbiztonságban megnyilvánuló jogállamiság elvét nem sértik.

– a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény egyes rendelkezései alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült határozatot (282/B/2004. AB határozat);

Az Alkotmánybíróság elutasította a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 52. § (2) bekezdése, 54. § (6) bekezdése, 100. § (1) bekezdése, 111. § (3) és (4) bekezdése, a magánvádas bűncselekmények tekintetében a 173. § (4) bekezdése, a 259. § (1) bekezdése, a 283. § (1) és (2) bekezdése, a 323. § (1) bekezdése, a 324. § (1) bekezdése, valamint a 409. § (2) bekezdés f) pontja alkotmányellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítványt. Az Alkotmánybíróság több indítványi pont tekintetében megállapította, hogy a kifogásolt szabályozás és a hatékony jogorvoslathoz való jog között nincs alkotmányossági szempontból vizsgálható érdemi összefüggés.

– a kormánytisztviselők jogállásáról szóló törvény vizsgálata tárgyában készült határozatot

(1068/B/2010. AB határozat)