Az Alkotmánybíróság 2010. december 6-7-i teljes ülése

Az Alkotmánybíróság 2010. december 6-7-i teljes ülése

Az Alkotmánybíróság (Ab) hétfői teljes ülésén megvizsgálja a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 3. § a) pontjának és 4. § (3) bekezdésének alkotmányosságát.

Napirendre veszik a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény 19. § (4) bekezdésének alkotmányossági vizsgálatát.

Határozattervezet készült a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 10. § (4)-(6) bekezdéseinek alkotmányosságával összefüggésben.

Folytatják az országgyűlési képviselők választásáról szóló 1989. évi XXXIV. törvény 50. § (2) bekezdésének alkotmányossági vizsgálatát.

Megvitatják az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. sz. (III. 3.) Korm. rendelet egészének, valamint a 27. § (1)-(3) bekezdésének és 28. §-ának alkotmányosságát.

 

Kedden kerül az Ab elé a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CVXL. törvény 94. § (2) bekezdés b) pontjának alkalmazásáról szóló 177/2009. (XI. 28.) FVM rendelet alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült határozattervezet. Az eredetileg háromtagú tanács hatáskörébe tartozó ügy teljes ülésen való tárgyalását két alkotmánybíró kezdeményezte.

Napirendre veszik azt a határozattervezetet is, amely a Büntető törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvénnyel, az azonos nemű 18. év feletti és 14-18. év közötti személyek szexuális kapcsolatával összefüggő, mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség vizsgálata tárgyában készült.