Az Alkotmánybíróság 2010. december 20-i teljes ülése

 

Az Alkotmánybíróság (Ab) idei utolsó teljes ülésén a testület elé kerül a prostituáltak részére kiadandó orvosi igazolásról szóló 41/1999. (IX. 8.) EüM rendelet Melléklete alkotmányellenességének, valamint a rendelet 1. § (4) bekezdése „nyilvántartására” szövegrésze nemzetközi szerződésbe ütközésének vizsgálata tárgyában készült határozattervezet.

Megvizsgálják, hogy az Országgyűlés mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenességet idézett-e elő azzal, hogy a harmadik országbeli állampolgárok beutazásának és tartózkodásának szabályozásakor nem alkotta meg azokat a törvényi rendelkezéseket, amelyek biztosítják, hogy a Magyar Köztársaságban menekültként elismert személyek családtagjai akkor is engedélyt kaphassanak a magyarországi tartózkodásra családi együttélés céljából, ha jogszabály kizárja a származási ország úti okmányának elismerését.

Szó lesz a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 36/D. § (1) bekezdésének alkotmányosságáról.

Megkérdőjelezték a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 76. § (2) bekezdése, 153. § (2) bekezdés b) pontjának 9. alpontja, valamint 157. § (1) bekezdés a) pontjának 3. alpontja alkotmányosságát.

Határozattervezet készült a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 54. § j) pontjának és 191. § (1) bekezdésének alkotmányosságával összefüggésben.

Négy végzéstervezetről is döntenek.

Az Alkotmánybíróság legközelebb 2011. január 10-11-én tart teljes ülést.