Az Alkotmánybíróság 2010. december 13-14-i teljes ülése

 

Az Alkotmánybíróság (Ab) hétfői teljes ülésén napirendjére veszi azt a határozattervezetet, amely a Büntető törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvénnyel, az azonos nemű 18. év feletti és 14-18. év közötti személyek szexuális kapcsolatával összefüggő, mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség vizsgálata tárgyában készült.

Megtárgyalják a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 8/A. § (1)-(3) bekezdéseinek, valamint a végrehajtásáról rendelkező 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet egyes rendelkezéseinek alkotmányosságát elemző tervezetet.

Problematika készült az Alkotmánybíróság hatáskörének módosításával kapcsolatos eljárási kérdésekről.

Kedden kerül az Ab elé a prostituáltak részére kiadandó orvosi igazolásról szóló 41/1999. (IX. 8.) EüM rendelet Melléklete alkotmányellenességének, valamint a rendelet 1. § (4) bekezdése „nyilvántartására” szövegrésze nemzetközi szerződésbe ütközésének vizsgálata tárgyában készült határozattervezet.

Megvizsgálják, hogy az Országgyűlés mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenességet idézett-e elő azzal, hogy a harmadik országbeli állampolgárok beutazásának és tartózkodásának szabályozásakor nem alkotta meg azokat a törvényi rendelkezéseket, amelyek biztosítják, hogy a Magyar Köztársaságban menekültként elismert személyek családtagjai akkor is engedélyt kaphassanak a magyarországi tartózkodásra családi együttélés céljából, ha jogszabály kizárja a származási ország úti okmányának elismerését.

Szó lesz a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 36/D. § (1) bekezdésének alkotmányosságáról.

Megkezdik a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 76. § (2) bekezdése, 153. § (2) bekezdés b) pontjának 9. alpontja, valamint 157. § (1) bekezdés a) pontjának 3. alpontja alkotmányossági vizsgálatát.

Megvitatják a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 54. § j) pontjának és 191. § (1) bekezdésének alkotmányosságát is.

A keddi teljes ülés végén egy végzéstervezetről is tárgyalnak.