Az Alkotmánybíróság 2. öttagú tanácsának szeptember 28-i ülése

– a Budapest Környéki Törvényszék 4.K.700.026/2020/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (áfa jogosulatlan visszaigénylése) (IV/535/2021.)

– az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 55/B. §-a elleni alkotmányjogi panasz vizsgálata (tervezői dokumentáció szerzői joga) (IV/1123/2019.)

– a Kúria Pfv.V.21.703/2019/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (biztosítási ügy) (IV/176/2021.)

– a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 82/A. § (3) bekezdése elleni bírói kezdeményezés vizsgálata (közjegyzői fegyelmi bíróság tagjának kizárása) (III/2927/2021.)