Az Alkotmánybíróság 2. öttagú tanácsának szeptember 27-i ülése

– az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény 1. § (4) bekezdése és 29. § (1) bekezdés 4. pontja elleni bírói kezdeményezés vizsgálata (adóhatóság által foganatosított végrehajtás) (III/1645/2022.)

– a Kúria Mfv.IV.10.099/2021/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (rendkívüli lemondás jogellenessége; rendkívüli munkavégzésért járó díjazás) (IV/565/2022.)

– a Kúria Kfv. III.45.113/2021/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata, rokkantsági ellátás) (IV/728/2022.)

– a Kúria Mfv.II.10.097/2021/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (kormánytisztviselői jogviszony jogellenes megszüntetése) (IV/846/2022.)

– a Kúria Pfv.II.20.042/2021/9. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (birtokháborítás) (IV/87/2022.)

– a Kúria Pfv.IV.21.219/2021/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (személyiségvédelmi igény érvényesítése) (IV/818/2022.)

– a Kúria Pfv.IV.21.219/2021/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (személyiségvédelmi igény) (IV/484/2022.)

– a Pesti Központi Kerületi Bíróság 9.Szk.14379/2021/7. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (szigorított védelmi intézkedések megszegése szabálysértés) (IV/378/2022.)

– a Kúria Kgyk.VII.39.086/2022/8. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (bejelentett gyülekezés megtartásának megtiltása) (IV/890/2022.)

– a Kúria Pfv.IV.21.186/2021/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (képmáshoz és hangfelvételhez való jog megsértése) (IV/847/2022.)

– a Budapest Környéki Törvényszék 1.Bf.257/2021/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (pótmagánvádló; tájékoztatás tanácsülésről) (IV/3618/2021.)

– a Debreceni Ítélőtábla Bpkf.II.523/2021/9. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (szabadságvesztés végrehajtásának elhalasztása iránti kérelem) (IV/4090/2021.)

– a Kúria Pfv.II.20.385/2021/13. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (házastársi közös vagyon megosztása) (IV/778/2022.)

– a Budapest Környéki Törvényszék 1.Bf.383/2021/8. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (pótmagánvád; hamis vád) (IV/577/2022.)