Az Alkotmánybíróság 2. öttagú tanácsának szeptember 26-i ülése

– a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 4:207. §-ának második mondata elleni bírói kezdeményezés vizsgálata (végrehajtási lap, gyermektartásdíj összegének éves növekedése) (III/1319/2023.)

– a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 4:207. §-ának második mondata elleni bírói kezdeményezés vizsgálata (gyermektartásdíj összegének éves növekedése) (III/1385/2023.)

– a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény 5. § (1)-(5) bekezdése, 11. § (1)-(2) bekezdése és 11/A. §-a elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (szolgálati járandóság) (IV/1256/2023.)

– a Kúria Pfv.IV.20.568/2022/9. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (sajtó-helyreigazítás) (IV/119/2023.)

– a Pécsi Ítélőtábla Mf.II.30.065/2022/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (személyiségi jogi sérelem) (IV/677/2023.)

– a Fővárosi Törvényszék 26.Beüf.10.950/2022/4. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (szakértői díj) (IV/2948/2022.)

– a Kúria Pfv.IV.21.154/2022/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (sajtó-helyreigazítás) (IV/836/2023.)

– a Kúria Bfv.I.50/2022/7. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (büntetőügy) (IV/164/2023.)

– a Kúria Gfv.VI.30.073/2022/7. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (törvényességi felügyeleti eljárás) (IV/147/2023.)