Az Alkotmánybíróság 2. öttagú tanácsának szeptember 21-i ülése

– a Pesti Központi Kerületi Bíróság 6.Szk.15.498/2020/10. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (gyülekezési joggal való visszaélés) (IV/725/2021.)

– a Kúria Pfv.III.20.9792020/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (sérelemdíj alapvető jogokat sértő fogvatartási körülmények miatt) (IV/710/2021.)

– a Budapest Környéki Törvényszék 4.Bpkf.1144/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (fogvatartási körülmények miatti kártalanítás) (IV/644/2021.)

– az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 101/A. § (2) bekezdése elleni bírói kezdeményezés vizsgálata (név- és nemváltoztatás anyakönyvi bejegyzése, alkalmazási tilalom) (III/2354/2021.)

– az országgyűlési képviselők választása kampányköltségeinek átláthatóvá tételéről szóló 2013. évi LXXXVII. törvény 3. § (1) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (országos lista kampányköltség támogatás) (IV/115/2021.)

– az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény 8. § (1) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (országos pártlista állítás feltételei) (IV/116/2021.)

– az országgyűlési képviselőcsoport által nyújtható támogatásról szóló 2020. évi XXVII. törvény 5. § (2) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (pártfinanszírozás) (IV/117/2021.)

– a Szombathelyi Törvényszék Bpkf.100/2019/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz ügyében hozott döntés kijavítása (fogvatartási körülmények miatti kártérítés) (IV/1043/2019.)

– a Fővárosi Törvényszék 29.Beüf.11.085/2020/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (pótmagánvád) (IV/533/2021.)

– a Kúria Kfv.VII.37.882/2020/3. számú végzése, valamint a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 118. § (1) bekezdés a)–c) pontjai elleni alkotmányjogi panasz  befogadhatóságának vizsgálata (szolgálati járandóság) (IV/750/2021.)

– a Kúria Kfv.I.35.367/2020/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (adóügy) (IV/210/2021.)

– Alsóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének változtatási tilalom elrendeléséről szóló 11/2020. (X.16.) számú önkormányzati rendelete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (változtatási tilalom a településképi eszközök változtatásának időtartamára) (IV/837/2021.)