Az Alkotmánybíróság 2. öttagú tanácsának október 6-i ülése

– a Székesfehérvári Törvényszék 1.Bpkf.38/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz vizsgálata (fogvatartási körülmények miatti kártérítés) (IV/759/2020.)

– a Fővárosi Törvényszék 23.Bpkf.5658/2020/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (fogvatartási körülmények miatti kártalanítás) (IV/801/2020.)

– a veszélyhelyzet idején egyes adatvédelmi és adatigénylési rendelkezésektől való eltérésről szóló 179/2020. (V. 4.) Korm. rendelet 2. §-a elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (közérdekű adatigénylés teljesítésének határideje különleges jogrend idején) (IV/955/2020.)

– a Debreceni Törvényszék 1.Bpkf.599/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (fogvatartási körülmények miatti kártalanítás) (IV/1644/2019.)

– a villamos energia rendszerhasználati díjakról és alkalmazásuk szabályairól szóló 4/2013. (X. 16.) MEKH rendelet 2. melléklet 2.2.9 pontja és a villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak alkalmazási szabályairól szóló 10/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet 17. § (11) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (energiaügy) (IV/93/2020.)

– a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 118. § (1) bekezdés a) és b) pontja elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (felülvizsgálati kérelem befogadási feltételei) (IV/103/2020.)

– a Kúria Kfv.I.35.674/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (adóügy) (IV/479/2020.)

– a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 83/B. § (1)-(2) bekezdései, a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény és 11. §-ának (1) bekezdése, a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6) Korm. rendelet 73/B. §-a, és a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet 4/A. § (2) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (szolgálati járandóság) (IV/711/2020.)

– a Győri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 4.K.27.420/2019/10. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz vizsgálata (megváltozott munkaképességű személyek ellátása) (IV/1928/2019.)