Az Alkotmánybíróság 2. öttagú tanácsának október 4-i ülése

– a fegyveres és rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálat elismerése céljából megállapított szolgálati juttatásról szóló 712/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés a) pontja elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (szolgálati juttatás lemondás hatálya alatt) (IV/268/2022.)

– a Kúria Mfv.IV.10.094/2021/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (munkaviszony jogellenes megszüntetése) (IV/834/2022.)

– a Kúria Kfv.III.37.168/2022/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (idősek otthona férőhelyeinek bővítése, finanaszírozási rendszerbe befogadása) (IV/1401/2022.)

– a Fővárosi Törvényszék 25.Bpkf.6402/2022/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (rágalmazás) (IV/1399/2022.)

– a Fővárosi Ítélőtábla Katonai Tanácsa 65.Kbf.66/2019/70. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (hivatali vesztegetés) (IV/908/2021.)

– a Fővárosi Ítélőtábla 3.Bf.46/2021/5. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (pótmagánvádló) (IV/4675/2021.)