Az Alkotmánybíróság 2. öttagú tanácsának október 29-i tanácsülése

– a Salgótarjáni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 1.Kpk.50.072/2017/8. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz vizsgálata (anyakönyvi ügy) (IV/701/2018.)

– a Kúria Pfv.IV.21.001/2017/14. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (személyiségi jog) (IV/881/2019.)

– a Kúria Pfv.IV.21.817/2017/19. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (személyiségi jog) (IV/1067/2019.)

– a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési eljárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 176. § (4)–(5) bekezdése, valamint a szabadságvesztés, az elzárás, az előzetes letartóztatás és a rendbírság helyébe lépő elzárás végrehajtásának részletes szabályairól szóló 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet 103. § (7)–(8) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (csomagküldés a büntetés-végrehajtási intézetbe) (IV/33/2019.)

– a Fővárosi Ítélőtábla 1.Pf.20.891/2018/12/II. számú ítélete és a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. tv. 392. § (7) bekezdés c) pontja elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (személyiségi jog megsértése) (IV/411/2019.)

– a Székesfehérvári Törvényszék 7.Bpkf.498/2018/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (fogvatartási körülmények miatti kártalanítás) (IV/240/2019.)

– a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 27. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontja és a 30. § (5) bekezdése elleni bírói kezdeményezés vizsgálata (földbizottság állásfoglalása – jogorvoslat) (III/1455/2019.)

– a Kúria Kfv.II.38.070/2017/8. számú ítélete és a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 112. § (1) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz vizsgálata (hallgatói jogviszony megszüntetése) (IV/451/2019.)

– a Kúria Pfv.VI.20.042/2018/12. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (szerződés hatálytalansága, elővásárlási jog, földtörvény) (IV/679/2019.)