Az Alkotmánybíróság 2. öttagú tanácsának november 8-i ülése

– a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 33/A. § (1) bekezdése elleni bírói kezdeményezés vizsgálata (vezető tisztségviselő felelőssége, elévülés) (III/1755/2022.)

– a Fővárosi Ítélőtábla 8.Pf.20.826/2021/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (szerzői jogdíj megfizetése iránti per) (IV/1278/2022.)

– a Kúria Kfv.II.38.150/2021/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (kártalanítási igény) (IV/885/2022.)

– a Kúria Kfv.V.35.037/2022/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (nem bevett egyház kiegészítő támogatása) (IV/1308/2022.)